Analizler

GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜKLERİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ

2018 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

SIRA NO                                                                          ANALİZ  ADI                                                                  ​BİRİM FİYAT (KDV Hariç)
​1Ağırlık Kontrolü ​35,00
​2Donan Su Oranı (Dondurulmuş Et)​54,00
​3Alkol Miktarı (Distilasyon)​63,00
​4Duyusal / Organoleptik Analizler  (Görünüş, Koku)​67,00
​5Kırılma İndisi​35,00
​6Kirlilik (Kir Muhtevası / Sediment) Analizi​35,00
​7Kurutma Kaybı​45,00
​8Toplam Kül / Kül / Ham Kül Tayini​83,00
​9Suda Çözünen Kül (Toplam Küle Göre)​*
​10Suda Çözünmeyen Kül (Toplam Küle Göre)​*
​11Özgül Ağırlık Tayini (Piknometre İle)​35,00
​12pH Tayini​33,00
​13Refraktometrik Rutubet Tayini​35,00
​14Rutubet Tayini (Kuru Madde)​46,00
​15Rutubet ve Uçucu Madde Tayini​35,00
​16Su Ekstraktı ve Suda Çözünen Madde / Ekstrakt Tayini​53,00
​17Suda Çözünebilen Katı Madde (Briks) Tayini​35,00
​18Suda Çözünmeyen Madde Tayini​35,00
​19Suya Geçen Madde Tayini​35,00
​20Yabancı Madde​45,00
​21Yağsız Kuru Madde​*
​22Yoğunluk / Bağıl Yoğunluk​35,00
​23Askıda Katı Madde Tayini​83,00
​24HCl’de Çözünmeyen Kül Tayini​114,00
​25Suda Çözünen Külde Alkalilik (KOH cinsinden) ​*
​26Rutubet Miktarı Tayini (Toluen)​66,00
​27Acılık (Kreiss)​45,00
​28Alkolde Çözünen Ekstrakt Tayini​45,00
​29Amonyak Tayini (Tavuk Eti ve Ürünleri)​136,00
​30Amonyum Azotu (Amonyak) Miktarı (Kantitatif)​70,00
​31Antibiyotik Aranması (Kalitatif, Sütte ve Taze Ette)​69,00
​32Asetil Metil Karbinol Testi​45,00
​33Asit Sayısı / Serbest Yağ Asitliği (FFA)​45,00
​34Asitlik / Toplam Asit (Sitrik, Asetik, Tartarik Asit vb. cinsinden)​45,00
​35Azot Miktarı​104,00
​36Bitkisel Yağ Aranması (Süt ve Süt Ürünleri)​258,00
​37Çözünmeyen Safsızlıklar​83,00
​38Diastaz Sayısı (Spektrofotometre)​126,00
​39Peroksidaz Aktivitesi​58,00
​40Fosfat (PO4 cinsinden veya Fosfor) Tayini​83,00
​41Hidroksi Prolin (Kollagen)​184,00
​42Hidroksimetil Furfurol Tayini (Spektrofotometre)​104,00
​43Homojenizasyon Deneyi​66,00
​44Jelatin Aranması​53,00
​45Karboksi Metil Selüloz ​76,00
​46Metabolik Enerji (Protein + Yağ + Selüloz, vb.)​*
​47Nişasta Analizi​58,00
​48Nişasta Miktar Analizi (Et ve Et Ürünleri)​132,00
​49Nitrat (NO3-) (Spektrofotometre)​154,00
​50Nitrit (NO2-) (Spektrofotometre)​83,00
​51Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini​101,00
​52Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini​126,00
​53Peroksit Değeri Tayini / Sayısı​58,00
​54Prolin​83,00
​55Protein / Ham Protein​101,00
​56Sabun Miktarı Tayini​45,00
​57Sabunlaşma Sayısı​58,00
​58Sabunlaşmayan Madde​91,00
​59Selüloz / Ham Selüloz Tayini​99,00
​60Serbest Klor​58,00
​61Sülfat (SO4-2) Tayini​96,00
​62Sülfit Tayini​83,00
​63Sakkaroz Tayini (Titrimetrik)​89,00
​64İnvert Şeker Analizi (Titrimetrik)​83,00
​65Şeker Tayini (Toplam Şeker) (Titrimetrik)​76,00
​66Sterol Kompozisyonu​229,00
​67Tahin Miktarı ​66,00
​68Toplam Uçucu Bazik Azot Tayini (TVB-N)​83,00
​69Yağ Asitleri Kompozisyonu / Trans Yağ Asitleri (Ham Yağ)​207,00
​70Yağ Asitleri Kompozisyonu / Trans Yağ Asitleri (Yağ Ekstrakte Edilen Ürünler)​264,00
​71Uçar Asit (Asetik Asit Cinsinden)​45,00
​72Uçucu Yağ Miktarı Tayini​76,00
​73Yağ (Toplam) Tayini (Et ve Et Ürünleri)​83,00
​74Yağ / Ham Yağ Tayini​66,00
​75Mineral Yağ Aranması​45,00
​76Pamuk Yağı Aranması​45,00
​77Prina Yağı Aranması​45,00
​78Susam Yağı Aranması​45,00
​79Süt Yağı Tayini​123,00
​80Et Türü / Hayvansal Orijini Belirleme (Her Bir Tür İçin) (ELİSA)​315,00
​81Benzoil Peroksit Analizi (HPLC) (Un)​189,00
​82Boya Aranması (Kalitatif)​92,00
​83İyodat Analizi (Yemeklik Tuz)​101,00
​84İyodür Analizi (Yemeklik Tuz)​101,00
​85Kafein (HPLC)​189,00
​86Kükürtdioksit (SO2) E220​96,00
​87Saponin Analizi (Helva)​344,00
​88Sorbik Asit ve/veya Benzoik Asit ve Esterleri (Sodyum Benzoat ve/veya Potasyum Sorbat vb.) (HPLC)​189,00
​89Şeker Bileşenleri (Sakkaroz, Glukoz, Fruktoz, Maltoz Tayini​189,00
​90Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (B1 + B2 + G1 + G2) (HPLC)​247,00
​91Aflatoksin M1 (HPLC)​321,00
​92Okratoksin A (OTA) (HPLC)​310,00
​93Element (AAS)​126,00
​94Aerobik Bakteri Sayısı (Aerobik Mezofilik Bakteri Sayısı, Aerobik Koloni Sayısı)​81,00
​95Anaerobik Bakteri Sayısı​81,00
​96Bacillus cereus​92,00
​97Bombaj ve Sızıntı Kontrolü (İnkübasyon hariç)​35,00
​98Clostridium perfringens​115,00
​99E.coli (EMS) (ISO)​126,00
​100E.coli (Katı Ortam)​81,00
​101E.coli O157:H7​155,00
​102Enterobacteriaceae Sayımı​81,00
​103İnkübasyon (Stabilite) (10 gün)​81,00
​104İnkübasyon (Stabilite) (15 gün)​96,00
​105İnkübasyon (Stabilite) (7 gün)​69,00
​106Koliform (EMS) (ISO)​132,00
​107Koliform (Katı Besiyeri)​81,00
​108Küf ve Maya Sayımı​81,00
​109Listeria monocytogenes​138,00
​110Listeria spp.​138,00
​111Rope Sporu​92,00
​112Salmonella spp.​138,00
​113Staphylococcal Enterotoksin Analizi (Tek Analiz)​229,00
​114Staphylococcus Aureus (Koagülaz Pozitif Staphylococ)​92,00
​115Sterilite Kontrolü (UHT Süt Konserve Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları)​*
​116Sülfit İndirgeyen Anaerob​98,00
​117Ticari Sterilite (Konserve ve Konserve Ürünleri)​*
​118Toplam Spesifik Mikroorganizma Sayısı (Yoğurt)​123,00

* Gıda ve yem numunelerinde hesaplama ile elde edilen sonuçlarda, kullanılan parametrelere ve metoda göre ücret alınacaktır.

G E N E L   H Ü K Ü M L E R

 

1) Akredite Analiz Ücretlerine % 10 ilave yapılacaktır.

2) Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç olarak verilmesi durumunda analizden bir tek ücret alınacaktır.

3) Yapılacak analizde başka bir analizden elde edilecek sonuçlar/veriler kullanılacak ise söz konusu analizlere ait ücretler de ayrıca tahsil edilecektir. (rutubet, tuz, yağ, vb.)

 

''