Etik Değerler

​1- Laboratuvarımızda Hak ve Hukuka uyum esastır

2- Personelimiz ve müşterilerimiz arasında ayrımcılık (cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep vb.) yapılmaz

3- Doğruluk, dürüstlük ve şeffaflık esastır

4- Faaliyetlerde devamlılık ve güncellik gözetilir

5- İlişkilerde; insan sevgisi, hoşgörü, nezaket ve saygı esastır

6- Yetki ve sorumluluklar, iş tanımları ve iş dağılımları yoruma açık olmayacak şekilde tutarlı, açık ve yazılıdır

7- Kamu malları ve kaynakları kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında kullanılamaz

8- Hesap verebilirlik, hesap sorabilirliğin ön koşuludur

9- Laboratuvar Müdürlüğü Yönetimi tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar

10- Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır

11- Mesai kavramına azami özen gösterilir

''