Görevlerimiz

       Gıda, gıda ile temas eden madde ve malzemelerin; gıda güvenliği, hijyen ve kalite analizlerini yaparak muayene ve analiz raporu ile denetim ve kontrol raporunu mevcut mevzuat dahilinde özellikle taklit, tağşiş ve sağlığa zararlı hususlarıda içerecek şekilde değerlendirmek, yem ve yem maddeleri ile tohumluk kontrol hizmetlerini yürütmek ayrıca Bakanlık İl Müdürlüklerince; ithalat, ihracat, denetim ve benzeri amaçlar için gönderilen numunelerin analizlerini, diğer kamu kurumlarından gönderilen numunelerde resmi istek analizlerini, üniversiteler ve askeriye gibi kurumların, şahıs veya firmaların  özel istek analizlerini, araştırma geliştirme ve proje analizlerini raporlarında belirtmek kaydı ile yapmak laboratuvarımızın görevidir.

''