İç Kontrol Birimi

​5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında kamu hizmet kalitesinin artması ile kamu kaynaklarının; etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ihtiyacını karşılayabilmek maksadı ile anılan kanunun 55-56-57-58 inci maddelerine dayanılarak İç Kontrol Birimi kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir. Bu birimimizde 1 personel görev yapmaktadır.

Burhan AYDIN- Şef (Birim Sorumlusu)​

 

 

 

 FORMLAR

Memur Yıllık İzin Formu.doc 

Saatlik İzin Formu.docx

İşçi Yıllık İzin Formu.doc

Yurt Dışı İzin Formu.doc

Aylıksız İzin Formu.doc 

Kimlik Kartı Düzenleme Formu.doc

Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi.docx

Devlet Memuru Yemin Formu.docx

Vekalet Formu.docx

Sgb.Net Kullanıcı Tanımlama Formu.docx

Tutanak Formu.docx

Öneri Formu.docx

Şikayet Formu.docx

 

''