Mineral Analiz Laboratuvarı

          Gıda güvenliği ve besleyici değeri açısından gıdaların içerdiği metal düzeyi önemli yer tutmaktadır. Özellikle metallerin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin ortaya konulmasıyla birlikte, belirli bir miktarın üzerine çıktığında sağlık açısından tehlike oluşturabilecek kurşun, kadmiyum, krom gibi toksik metallerle, demir, bakır, çinko, magnezyum, mangan, potasyum gibi metallerin gıdalardaki düzeylerinin belirlenmesi yoluna gidilmiş ve yasal sınırlamalar oluşturulmuştur.

        Gıdalarda metal analizlerinde farklı teknikler kullanılmakla birlikte, Laboratuvarımızda Atomik Absorbsiyon Spektrometrik, yöntemi kullanılmaktadır. Metal analizlerinin gerçekleştirilmesinde laboratuvar ortamının aranacak metallerden arınmış olması gerekir.

          Laboratuvarımız, gıda maddelerinde bulunabilecek mineral madde miktarlarının Kantitatif olarak tespiti amacıyla, Laboratuvara gelen numuneleri, üç aşamadan geçirmektedir. İlk aşamada numunenin tam manasıyla kendini temsil edebilmesi için numunenin kendi özelliğine göre, parçalayıcı, karıştırıcı veya değirmen kullanarak numune homojen hale getirilir. Laboratuvar şartlarından gelebilecek kontaminasyonları önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınır. İkinci safhada numunenin parçalanması, bu aşamada laboratuvarımızda yine numunenin kendi özelliğine, içerdiği kimyasal yapısına ve kullandığımız cihazların kullanım talimatlarına göre farklı eritişim yöntemleri uygulanarak numune analize hazır hale getirilir.

               Analizi istenen mineral maddeleri '' ppm '' düzeyinde tespit edilecekse Alevli Atomik Absorbsiyon Spectrometre cihazı, mineral maddeleri '' ppb '' düzeyinde tespit edilecekse Grafit Fırınlı Atomik Absorbsiyon Spektrometre cihazı kullanılmaktadır.

             Laboratuvarımıza gelen numuneler; analiz süresini kısaltması, analiz sonuçlarının doğruluğu, kontaminasyonun minimum düzeyde olması, numunelerde tam parçalanma (eritme) sağlanması gibi avantajlarından dolayı  Mikrodalga (kapalı sistem yaş yakma yöntemi) kullanılmaktadır.

Analizin Adı​Analiz Süresi​Analiz Ücreti (TL)
​1​Alüminyum Tayini3 gün​110
​2​Bakır Tayini3 gün​110
​3​Çinko Tayini​3 gün​110
​4​Demir Tayini​3 gün​110
​5​Kadmiyum Tayini​3 gün​110
​6​Kalsiyum Tayini​3 gün​110
​7​Krom Tayini​3 gün​110
​8​Kurşun Tayini​3 gün​110
​9​Mangan Tayini​3 gün​110
​10​Yem ve yem katkı maddelerinde mineral Tayini​3 gün​110
​11​Atık sularda metal kalıntıları Tayini​3 gün​110

 

​Ömer GÜNDÜZALP (Veteriner Hekim)- Birim Sorumlusu

İlhan BAŞBAY (Mühendis)- Yrd.

2017-06-22-1237.jpg

 

2017-06-22-1236.jpg

''