Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarında tüm gıda maddeleri, yemlerde zehirlenme ve gıda enfeksiyonlarına yol açan mikroorganizmaların mikrobiyolojik analizleri yapılmaktadır (denetim, özel istek, şikayet, ithalat, ihracat, izleme amaçlı mikrobiyolojik analizler). Analizlerde uluslararası geçerliliği olan metodlar kullanılmakta olup güncel takipleri yapılmaktadır.Yapılan validasyon çalışmaları ulusal ve uluslararası yeterlilik testlerine katılım sağlanarak analizlerin güvenirlikleri sağlanmaktadır.Gıda maddelerinin mikrobiyolojik kriterleri ile bunların toksin ve metabolitlerinin sınırlarını ve gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları belirlemek amacıyla Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde ISO (International Standardization Organization) analiz yöntemlerini referans metot alarak 29.12.2011 tarih ve 28157 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğinde belirtilen kriterlere göre yapılıp değerlendirilmektedir. Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı konusuyla ilgili değişiklikleri yakından takip ederek kendini geliştirmekte, analiz kalitesinden ödün vermeden analiz sürelerini kısaltacak; cihaz, metot ve teknikleri uygulamaya koymaya çalışmaktadır. Laboratuvarımızda konusuyla ilgili hizmet içi ve stajyer öğrencilere eğitim hizmetleri de verilmektedir. Bu Lab. dört personel görev yapmaktadır.

 

 

Akredite Analizler

- Maya ve Küf (Su aktivitesi %95’ten fazla) aranması ve sayımı

- Maya ve Küf (Su aktivitesi %95’ten az) aranması ve sayımı

- Bacillus cereus aranması ve sayımı

- Salmonella spp. Aranması

- Koagülaz pozitif stafilokokların (Staphylococcus aureus ve diğer türler) Aranması ve Sayımı

 

​Analizin AdıAnaliz SüresiAnaliz Ücreti (TL)
​1**Maya ve Küf (Su aktivitesi %95’ten fazla) aranması ve sayımı (Akredite)​5-7 gün​77
​2**Maya ve Küf (Su aktivitesi %95’ten az) aranması ve sayımı (Akredite)​​5-7 gün​77
​3**Bacillus cereus aranması ve sayımı (Akredite)​2-5 gün​88
​4**Salmonella spp. Aranması (Akredite)​3-10 gün​120
​5**Koagülaz pozitif stafilokokların (Staphylococcus aureus ve diğer türler) Aranması ve Sayımı (Akredite)​2-5 gün​80
​6Listeria  monocytogenes Aranması​3-7 gün​120
​7Stafilokokal enterotoxinler​1 gün​200
​8Enterobacteriaceae aranması ve sayımı​2-4 gün​70
​9Rop sporu (Sünme) aranması ve sayımı​3 gün​80
​10Sülfit indirgeyen anaeroblar​2-4 gün​85
​11Toplam spesfik mikroorganizma (karakteristik mik. say.)​3-5 gün​107
​12E.coli (Koloni sayım tekniği) aranması ve sayımı​1-2 gün​70
​13E.coli  (EMS  sayım tekniği) aranması ve sayımı​2-3 gün​110
​14Koliform( Koloni sayım tekniği) aranması ve sayımı​2-3 gün​115 (EMS) 70 (Katı)
​15Mezofilik Aerobik bakteri (AKS) aranması ve sayımı​1-2 gün​70
​16Listeria monocytogenes aranması​1-5 gün​120
​17Escherichia coli O.157  aranması​2-5 gün​135
​18Osmofilik maya aranması ve sayımı​5 gün​70
​19Asit Yapan Bakteri sayımı​2 gün​70
 
** Akredite Analiz

​Dr. Nurettin DİLGİN (Veteriner Hekim)- Birim Sorumlusu

Süreyya GÜNDÜZALP (Veteriner Hekim)- Yrd.

Fadime TONBAK (Veteriner Hekim)

Abdulkadir POLAT (Laborant)

2017-06-22-1244.jpg

 

2017-06-22-1245.jpg

 

2017-06-22-1247.jpg

 

2017-06-22-1243.jpg

''