Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarında tüm gıda maddeleri, yemlerde zehirlenme ve gıda enfeksiyonlarına yol açan mikroorganizmaların mikrobiyolojik analizleri yapılmaktadır (denetim, özel istek, şikayet, ithalat, ihracat, izleme amaçlı mikrobiyolojik analizler). Analizlerde uluslararası geçerliliği olan metodlar kullanılmakta olup güncel takipleri yapılmaktadır.Yapılan validasyon çalışmaları ulusal ve uluslararası yeterlilik testlerine katılım sağlanarak analizlerin güvenirlikleri sağlanmaktadır.Gıda maddelerinin mikrobiyolojik kriterleri ile bunların toksin ve metabolitlerinin sınırlarını ve gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları belirlemek amacıyla Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde ISO (International Standardization Organization) analiz yöntemlerini referans metot alarak 29.12.2011 tarih ve 28157 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğinde belirtilen kriterlere göre yapılıp değerlendirilmektedir. Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı konusuyla ilgili değişiklikleri yakından takip ederek kendini geliştirmekte, analiz kalitesinden ödün vermeden analiz sürelerini kısaltacak; cihaz, metot ve teknikleri uygulamaya koymaya çalışmaktadır. Laboratuvarımızda konusuyla ilgili hizmet içi ve stajyer öğrencilere eğitim hizmetleri de verilmektedir. Bu Lab. dört personel görev yapmaktadır.

 

 

Akredite Analizler

- Maya ve Küf (Su aktivitesi %95’ten fazla) aranması ve sayımı

- Maya ve Küf (Su aktivitesi %95’ten az) aranması ve sayımı

- Bacillus cereus aranması ve sayımı

- Salmonella spp. Aranması

- Koagülaz pozitif stafilokokların (Staphylococcus aureus ve diğer türler) Aranması ve Sayımı

 

​Analizin AdıAnaliz Ücreti (TL)
​1Aerobik Bakteri Sayısı (Aerobik Mezofilik Bakteri Sayısı, Aerobik Koloni Sayısı)81,00
​2Anaerobik Bakteri Sayısı81,00
​3Bacillus cereus92,00
​4Bombaj ve Sızıntı Kontrolü (İnkübasyon hariç)35,00
​5E.coli (EMS) (ISO)126,00
​6E.coli (Katı Ortam)81,00
​7Clostridium perfringens115,00
​8E.coli O157:H7155,00
​9Enterobacteriaceae Sayımı81,00
​10İnkübasyon (Stabilite) (10 gün)81,00
​11İnkübasyon (Stabilite) (15 gün)96,00
​12İnkübasyon (Stabilite) (7 gün)69,00
​13Koliform (EMS) (ISO)132,00
​14Koliform (Katı Besiyeri)81,00
​15Küf ve Maya Sayımı81,00
​16Listeria monocytogenes138,00
​17Listeria spp.138,00
​18Rope Sporu92,00
​19Salmonella spp.138,00
​20Staphylococcal Enterotoksin Analizi (Tek Analiz)​229,00
​21Staphylococcus Aureus (Koagülaz Pozitif Staphylococ)​92,00
​22Sterilite Kontrolü (UHT Süt Konserve Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları)​*
​23Sülfit İndirgeyen Anaerob​98,00
​24Ticari Sterilite (Konserve ve Konserve Ürünleri)​*
​25Toplam Spesifik Mikroorganizma Sayısı (Yoğurt)​123,00
 
* kullanılan parametrelere ve metoda göre ücret alınacaktır.

​Dr. Fadime TONBAK (Veteriner Hekim)- Birim Sorumlusu

Dr. Nurettin DİLGİN (Veteriner Hekim)- Yrd.

Süreyya GÜNDÜZALP (Veteriner Hekim)

M. Mashar AKYOL (Veteriner Hekim)

Abdulkadir POLAT (Laborant)

2017-06-22-1244.jpg

 

2017-06-22-1245.jpg

 

2017-06-22-1247.jpg

 

2017-06-22-1243.jpg

''