Kimyasal Analiz Laboratuvarı

          Laboratuvarımızda gıda ve yem numunelerinde; ithalat, ihracat, özel istek ve denetim kapsamında talep edilen kimyasal analizler ulusal ve uluslararası geçerliliği olan metotlarla yapılmaktadır. Kimyasal analiz laboratuvarı enstrümantal analizler ve genel kimyasal analizlerin çalışıldığı bölümlerden oluşmaktadır. Gıda sektörü dinamik bir sektör olup; buna paralel bir laboratuvar olarak bilimsel gelişmeleri yakından takip etme yoluyla her geçen yıl analiz çeşitliliğini artırarak analiz yelpazesini genişletmek ve akreditasyon kapsamındaki analiz sayısını artırmak temel hedefimizdir. Laboratuvarımızda 8 personel görev yapmaktadır.

 

 

Akredite Analizlerimiz

- Yem ve Yem Hammaddelerinde Ham Protein Tayini

- Kuru Gıda Ham Protein Tayin

- Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlarda Asit Sayısı ve Asitlik Tayini

-Peynirlerde Klorür Miktarı Tayini

- Peynirlerde Yağ Tayini

- Ayranda Klorür Miktarı Tayini

- Ayranda Yağ Tayini

- Sütlerde Yağ Tayini

- Yoğurtlarda Yağ Tayini

Analizin Adı​Analiz Ücreti (TL)
​1Askıda Katı Madde Tayini83,00
​2HCl’de Çözünmeyen Kül Tayini114,00
​3Suda Çözünen Külde Alkalilik (KOH cinsinden)                                                                         *
​4Rutubet Miktarı Tayini (Toluen)66,00
​5Acılık (Kreiss)45,00
​6Alkolde Çözünen Ekstrakt Tayini45,00
​7Amonyak Tayini (Tavuk Eti ve Ürünleri)136,00
​8Amonyum Azotu (Amonyak) Miktarı (Kantitatif)70,00
​9Antibiyotik Aranması (Kalitatif, Sütte ve Taze Ette)69,00
​10Asetil Metil Karbinol Testi45,00
​11Asit Sayısı / Serbest Yağ Asitliği (FFA)45,00
​12Asitlik / Toplam Asit (Sitrik, Asetik, Tartarik Asit vb. cinsinden)45,00
​13Azot Miktarı104,00
​14Bitkisel Yağ Aranması (Süt ve Süt Ürünleri)258,00
​15Çözünmeyen Safsızlıklar83,00
​16Diastaz Sayısı (Spektrofotometre)126,00
​17Peroksidaz Aktivitesi58,00
​18Fosfat (PO4 cinsinden veya Fosfor) Tayini83,00
​19Hidroksi Prolin (Kollagen)184,00
​20Hidroksimetil Furfurol Tayini (Spektrofotometre)104,00
​21Homojenizasyon Deneyi66,00
​22Jelatin Aranması53,00
​23Karboksi Metil Selüloz 76,00
​24Metabolik Enerji (Protein + Yağ + Selüloz, vb.)*
​25Nişasta Analizi58,00
​26Nişasta Miktar Analizi (Et ve Et Ürünleri)132,00
​27Nitrat (NO3-) (Spektrofotometre)154,00
​28Nitrit (NO2-) (Spektrofotometre)83,00
​29Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini101,00
​30Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini126,00
​31Peroksit Değeri Tayini / Sayısı58,00
​32Prolin83,00
​33Protein / Ham Protein101,00
​34Sabun Miktarı Tayini45,00
​35Sabunlaşma Sayısı58,00
​36Sabunlaşmayan Madde91,00
​37Selüloz / Ham Selüloz Tayini99,00
​38Serbest Klor58,00
​39Sülfat (SO4-2) Tayini96,00
​40Sülfit Tayini83,00
​41Sakkaroz Tayini (Titrimetrik)89,00
​42İnvert Şeker Analizi (Titrimetrik)83,00
​43Şeker Tayini (Toplam Şeker) (Titrimetrik)76,00
​44Sterol Kompozisyonu229,00
​45Tahin Miktarı 66,00
​46Toplam Uçucu Bazik Azot Tayini (TVB-N)83,00
​47Yağ Asitleri Kompozisyonu / Trans Yağ Asitleri (Ham Yağ)207,00
​48Yağ Asitleri Kompozisyonu / Trans Yağ Asitleri (Yağ Ekstrakte Edilen Ürünler)264,00
​49Uçar Asit (Asetik Asit Cinsinden)45,00
​50Uçucu Yağ Miktarı Tayini76,00
​51Yağ (Toplam) Tayini (Et ve Et Ürünleri)83,00
​52Yağ / Ham Yağ Tayini66,00
​53Mineral Yağ Aranması45,00
​54Pamuk Yağı Aranması45,00
​55Prina Yağı Aranması45,00
​56Susam Yağı Aranması45,00
​57Süt Yağı Tayini123,00
​58Et Türü / Hayvansal Orijini Belirleme (Her Bir Tür İçin) (ELİSA)315,00
* kullanılan parametrelere ve metoda göre ücret alınacaktır.

​Dr. Abdulkasım İÇYEROĞLU (Vet. Hekim)- Birim Sorumlusu

Kemal ÖNER (Vet. Hekim)- Yrd.

Ahmet DİNÇ (Mühendis)

Sedat DEMİRTAŞ (Mühendis)

Faruk GÜLER (Mühendis)

Emre ARİKAN (Laborant)

 

2017-06-22-1248.jpg

 

2017-06-22-1249.jpg

 

2017-06-22-1250.jpg

 

2014-10-23-239.jpg

''