İdari İşler Şefliği

  • ​Kurum Personellerinin tüm özlük işlerini yapmak
  • Güvenlik
  • Staj İşleri
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile yazışmalar
  • Birimde yapılan işlerin kuruluşun; misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlamak
  • Görev alanı ile ilgili İdare tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

 

BİRİM PERSONELLERİ

Burhan AYDIN       - İdari İşler Şefi​ (Birim Sorumlusu)

Nushet YALÇIN     - Geçici Personel

Oktay ÇELİKAT      - İşçi

Şevket GÖKTAŞ     - İşçi

Tamer GEMİCİ       - İşçi

Servet DEMİRAL    - Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Adil Kakız               - Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Ali Ümüt DAĞ        - Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Mehmet İPEK         - Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Orhan SARIGÜL     - Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Muzaffer ŞEKERCİ  - Koruma ve Güvenlik Görevlisi

''