İdari İşler Şefliği

  • ​Kurum Personellerinin tüm özlük işlerini yapmak
  • Güvenlik
  • Staj İşleri
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile yazışmalar
  • Birimde yapılan işlerin kuruluşun; misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlamak
  • Görev alanı ile ilgili İdare tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

 

BİRİM PERSONELLERİ

Nushet YALÇIN     - Sözleşmeli Personel​ (Birim Sorumlusu)

Zeynep BIYIKLI      - İşçi

Oktay ÇELİKAT      - İşçi

Şevket GÖKTAŞ     - İşçi

Tamer GEMİCİ       - İşçi

Erdoğan HUZZİYAS - İşçi

Nurcan ORUÇ       - İşçi

''