Fiziksel Analiz Laboratuvarı

          Güvenli ve sağlıklı gıda ile beslenmek tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüketicinin en doğal hakkıdır. Gıdaların neden olduğu zararlar büyük ölçüde güvenli olmayan ortamlarda hijyenik olmayan gıda üretiminden kaynaklanmaktadır. Gıda sanayisinde yaşanan hızlı gelişmeler ile birlikte gıda maddelerinin üretim teknikleri gelişmekte ve ürün çeşitliliğinde artışlar gözlenmektedir. Tüketime sunulan gıda maddelerinde değişiklik ve çeşitlilik arttıkça bunların kontrol edilmesi de ayrı bir önem kazanmaktadır. Fiziksel Analiz Laboratuvarına getirilen İthalat, İhracat, resmi istek ve denetim çerçevesinde alınan numuneler ile şahıs ve firmaların özel istek numunelerinin analizleri Türk Gıda Kodeksi, Türk Standartları, Gıda Maddeleri Tüzüğü ve uluslararası geçerliliği olan metodlara göre yapılmaktadır. Laboratuvarımızda; organoleptik (renk, tat, koku, görünüş vb.) analizler, rutubet/kuru madde, kül, Ph, briks, kırılma indisi, yabancı madde, elek analizi, özgül ağırlık, çözündürülmüş su içeriği tayini , çayda su ekstraktı, su çözünen kül ve suda çözünmeyen kül tayini ile kuru madde tayini, kakaoda incelik (partikül büyüklüğü) tayini, sütte sediment (kirlilik) tayini vb. analizler yapılmaktadır. Ayrıca yem numunelerinde rutubet ve kül analizleri de yapılmaktadır. Laboratuvarımız ilk olarak " Tahıl ve Tahıl Ürünlerinde Rutubet Muhtevası Tayini" ile " Tahıllar ve Öğütülmüş Tahıl Ürünlerinde Toplam Kül Muhtevası Tayini" analizlerinde 2009 yılında TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Laboratuvarımız analiz sonuçlarının güvenilirliliğini ve doğruluğunu FAPAS, Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)gibi resmi kuruluşlar tarafından yürütülen yeterlilik testlerine katılarak kontrol edilmektedir. Her geçen gün hızla gelişen gıda sanayi sektörü içinde analiz çeşitliliğimizi arttırara, analiz kalitesini yükseltmek temel amacımızdır.. Bu birimimizde dört personel görev yapmaktadır.

 

 

Akredite Analizlerimiz

- Tahıllar ve Öğütülmüş Tahıl Ürünlerinde Toplam Kül Muhtevası Tayini

- Tahıl ve Tahıl Ürünlerinde Rutubet Muhtevası Tayini

 

Analizin AdıAnaliz SüresiAnaliz Ücreti (TL)
​1Baklagiller - Rutubet Miktarı Tayini​1 gün​40
​2Bal - Rutubet Tayini ​​1 gün​30
​3Bal - Suda Çözünmeyen Katı Madde Tayini ​​1 gün​30
​4Beyaz Peynir - pH Tayini ​​1 gün​28
​5Bira - pH Tayini ​​1 gün​28
​6Çay - Rutubet Tayini ​2 gün​40
​7Çay - Toplam Kül Tayini ​​2 gün​72
​8Ekmek - Rutubet Tayini ​​2 gün​40
​9Et ve Et Ürünleri - pH Tayini ​1 gün​28
​10Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar - Kırılma İndisi Tayini ​1 gün​30
​11Meyve ve Sebze Suları - pH Tayini ​1 gün​28
​12Meyve ve Sebze Ürünleri - pH Tayini ​1 gün​28
​13Sebze ve Meyve Mamülleri Çözünür Katı Madde Miktarı Tayini​1 gün​30
​14Meyve ve Sebze Mamulleri-Çözünür madde Katı Madde Tayini-Refraktometrik Yöntem​1 gün​30
​15Peynir ve İşlenmiş Peynir - Toplam Kuru Madde İçeriği Tayini ​1 gün​40
​16Reçel - Meyve Oranı Tayini ​1 gün​30
​17Sıvı Yağlar - Özgül Ağırlık Tayini ​1 gün​30
​18Süt - Özgül Ağırlık Tayini ​1 gün​30
​19Şarap - Özgül Ağırlık Tayini ​1 gün​30
​20Şarap - Kül Tayini ​1-2 gün​72
​21Şeker - Kurutma Kaybı Tayini ​2 gün​39
​22​***Tahıllar ve Öğütülmüş Tahıl Ürünleri - Toplam Kül Muhtevası Tayini  (Akredite)​2 gün​79
​23*​**Tahıl ve Tahıl Ürünleri - Rutubet Muhtevası Tayini  (Akredite)​2 gün​44
​24Tuz - Rutubet Tayini ​1-2 gün​40
​25Üzüm Pekmezi - Toplam Kül Miktarı Tayini ​2 gün​72
​26Hayvan Yemleri - Ham Kül Tayini ​2 gün​72
​27Hayvan Yemleri - Rutubet Tayini​2 gün​40
​28Yemlerde Hayvansal Orijinli Yapıların Belirlenmesi İçin Mikroskobik Analiz Metodu​1 gün​39
​29Çay Öğütülmüş Numunenin Hazırlanması ve Kuru Madde Tayini​2 gün​40
​30Çayda Suda Çözünen Kül ve Suda Çözünmeyen Kül Tayini​2 gün​46
​31Üzüm Pekmezi pH Tayini​1 gün​28
​32Çay - Su Ekstraktı Tayini​2 gün​46
​33Süt – Yağsız Kuru madde Tayini​​2 gün​97
​34Yoğurt- Yağsız Kuru madde Tayini​​2 gün​97
​35Tereyağı-Rutubet Tayini​​1 gün​40
​36Süt - Sediment ( Kalıntı ) Miktarı Tayini​​1 gün​30
​37Kakao - İncelik (Partikül Büyüklüğü) Tayini​​2 gün​96
​38Yumurta- Sınıf Tayini​1 gün​30

Dr. Ergül KOSAN (Veteriner Hekim)- Birim Sorumlusu

Nevin KARLIK (Mühendis)- Yrd.

Ahmet ÇOBAN (Biyolog)

2017-06-22-1234.jpg

 

2017-06-22-1234.jpg

''