Fiziksel Analiz Laboratuvarı

          Güvenli ve sağlıklı gıda ile beslenmek tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüketicinin en doğal hakkıdır. Gıdaların neden olduğu zararlar büyük ölçüde güvenli olmayan ortamlarda hijyenik olmayan gıda üretiminden kaynaklanmaktadır. Gıda sanayisinde yaşanan hızlı gelişmeler ile birlikte gıda maddelerinin üretim teknikleri gelişmekte ve ürün çeşitliliğinde artışlar gözlenmektedir. Tüketime sunulan gıda maddelerinde değişiklik ve çeşitlilik arttıkça bunların kontrol edilmesi de ayrı bir önem kazanmaktadır. Fiziksel Analiz Laboratuvarına getirilen İthalat, İhracat, resmi istek ve denetim çerçevesinde alınan numuneler ile şahıs ve firmaların özel istek numunelerinin analizleri Türk Gıda Kodeksi, Türk Standartları, Gıda Maddeleri Tüzüğü ve uluslararası geçerliliği olan metodlara göre yapılmaktadır. Laboratuvarımızda; organoleptik (renk, tat, koku, görünüş vb.) analizler, rutubet/kuru madde, kül, Ph, briks, kırılma indisi, yabancı madde, elek analizi, özgül ağırlık, çözündürülmüş su içeriği tayini , çayda su ekstraktı, su çözünen kül ve suda çözünmeyen kül tayini ile kuru madde tayini, kakaoda incelik (partikül büyüklüğü) tayini, sütte sediment (kirlilik) tayini vb. analizler yapılmaktadır. Ayrıca yem numunelerinde rutubet ve kül analizleri de yapılmaktadır. Laboratuvarımız ilk olarak " Tahıl ve Tahıl Ürünlerinde Rutubet Muhtevası Tayini" ile " Tahıllar ve Öğütülmüş Tahıl Ürünlerinde Toplam Kül Muhtevası Tayini" analizlerinde 2009 yılında TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Laboratuvarımız analiz sonuçlarının güvenilirliliğini ve doğruluğunu FAPAS, Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)gibi resmi kuruluşlar tarafından yürütülen yeterlilik testlerine katılarak kontrol edilmektedir. Her geçen gün hızla gelişen gıda sanayi sektörü içinde analiz çeşitliliğimizi arttırara, analiz kalitesini yükseltmek temel amacımızdır.. Bu birimimizde dört personel görev yapmaktadır.

 

 

Akredite Analizlerimiz

- Tahıllar ve Öğütülmüş Tahıl Ürünlerinde Toplam Kül Muhtevası Tayini

- Tahıl ve Tahıl Ürünlerinde Rutubet Muhtevası Tayini

 

Analizin AdıAnaliz Ücreti (TL)
​1Ağırlık Kontrolü

​35,00

​2Donan Su Oranı (Dondurulmuş Et)

​54,00

​3Alkol Miktarı (Distilasyon)​63,00
​4Duyusal / Organoleptik Analizler  (Görünüş, Koku)​67,00
​5Kırılma İndisi​35,00
​6Kirlilik (Kir Muhtevası / Sediment) Analizi​35,00
​7Kurutma Kaybı​45,00
​8Toplam Kül / Kül / Ham Kül Tayini​83,00
​9 Suda Çözünen Kül (Toplam Küle Göre)​*
​10   Suda Çözünmeyen Kül (Toplam Küle Göre)​*
​11Özgül Ağırlık Tayini (Piknometre İle)​35,00
​12pH Tayini​33,00
​13Refraktometrik Rutubet Tayini35,00
​14Rutubet Tayini (Kuru Madde)​46,00
​15Rutubet ve Uçucu Madde Tayini​35,00
​16Su Ekstraktı ve Suda Çözünen Madde / Ekstrakt Tayini​53,00
​17Suda Çözünebilen Katı Madde (Briks) Tayini​35,00
​18Suda Çözünmeyen Madde Tayini​35,00
​19Suya Geçen Madde Tayini​35,00
​20Yabancı Madde​45,00
​21Yağsız Kuru Madde​*
​22Yoğunluk / Bağıl Yoğunluk​35,00
* kullanılan parametrelere ve metoda göre ücretlendirilir.

Cihan ORUÇ (Biyolog)- Birim Sorumlusu

Kadire ERCAN (Mühendis) Yrd.

2017-06-22-1234.jpg

 

2017-06-22-1234.jpg

''