Kalite Politikası ve Hedefler

  • - Yasalar ve Yönetmelikler çerçevesinde TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak hizmet vermek,
  • - Yönetim, teknik ve idari personel olarak yapılacak; muayene, analiz ve hizmetlerde tarafsızlık ilkesi içerisinde, hiçbir etki altında kalmadan ve etki altında bırakmadan herkese adil ve eşit davranarak çalışmalarını belirtilen metotlarla standarda uygun şekilde yürütmek, müşterilere ait gizli bilgileri ve tescilli hakları korumak, mümkün olan en kısa sürede doğru ve güvenilir sonuçlar vermek,
  • - Faaliyet alanımıza giren her türlü analiz hizmetlerini; mesleki uygulama ve kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutarak eğitilmiş personel ile ulusal ve uluslararası geçerliliği olan metodları kullanarak gerçekleştirmek,
  • - Temel kaynağımız insan olup, müşterilerle işbirliği yaparak; talep, öneri ve şikayetlerini dikkate almak, müşteri memnuniyetini ve sunduğumuz hizmetin kalitesini en üst seviyede tutmak,
  • - Bilinçli ve eğitimli insan gücüyle kalitede sürekliliği sağlamak ve kalite düzeyini gelişen teknoloji doğrultusunda arttırmak,
  • - Yönetimi Gözden Geçirme toplantıları ile ölçülebilir yıllık hedefler belirlemek ve bir önceki yıla ait hedefleri değerlendirmek,
  • - TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre kurmuş olduğumuz sistemin, kurum içi ve kurum dışı eğitimlerle tüm personelimiz tarafından benimsenerek uygulanmasını, sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve bilimsel-teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelerini sağlamak,
  • - Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken çevreyi kirletmemek ve kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmayı amaç edinmek,

         Kalite politikamız ve hedeflerimizdir.

        Bu Birimde 1 Veteriner Hekim görev yapmaktadır.

                                     KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Erdinç GÖKDERE                  Veteriner Hekim (Birim Sorumlusu)

      

 

''