Tarihçe

ELAZIĞ GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN TARİHÇESİ

 

      Elazığ İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğümüz; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 11.06.1990 tarih ve 47267 sayılı yazısı üzerine 27.09.1984 tarih ve 3046 sayılı kanunun 17. maddesinin (d) bendine göre Bakanlar Kurulunca 11.09.1990 tarihinde  kurulması kararlaştırılmıştır.

                 İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğümüz, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğüne bağlı 2. derece ita amirliği yetkisiyle kurulmuştur.

                Müdürlüğümüz Bakanlığımızın, 06.01.1995 tarih ve MKD. BAHB.2.14.94/5 sayılı olurlarıyla Ocak 1995 yılında doğrudan  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır.

                Müdürlüğümüz Ocak 2001 yılında, İl Tarım Müdürlüğüne bağlanmış ve proje sorumluluğu Koruma Kontrol Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

     8 Haziran 2011 tarihli ve 27958 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) ve 639 Sayılı KHK gereği, Müdürlüğümüzün ismi Elazığ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü olarak değiştirilmiş olup, Elazığ İl Tarım Müdürlüğüne bağlı kuruluş iken, söz konusu tarihten itibaren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır.

 

''