T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Mineral Laboratuvarımızda; Su ürünlerinde ve Et Ürünlerinde Ağır Metal (Kurşun, Kadmiyum ve Civa) Tayini Analizlerine Başlanmıştır.

Yayın Tarihi : 2.12.2015


Gıda, yem ve yem katkılarında hiçbir yararı olmayan ve sağlık problemlerine yol açabilecek zararlı metaller bulunabilmektedir. Bu metalleri diğer toksinlerden ayıran en önemli özellik, insanlar tarafından ne oluşturulabilir ne de yok edilebilir olmalarıdır. Kurşun, kadmiyum, civa gibi ağır metaller bahsedildiği şekilde insan sağlığı için yüksek derecede zararlı maddelerdir. Bu nedenle gıdalardaki miktarları sürekli olarak izlenmelidir.  Analizlerimiz İSO 17025'e uygun olarak, özenle yapılmaktadır. Konu ile ilgili validasyon çalışmalarımız tamamlanmış olup laboratuarımızda su ürünlerinde ve et ürünlerinde de ağır metal ( kurşun , kadmiyum, civa ) tayinlerine başlanılmıştır


Analiz Metodu ve Prensibi

Su ürünlerinde ve et ürünlerinde Pb ve Cd analizi için NMKL 161, 1998; Hg analizi için ise NMKL 170, 2002 metotları kullanılmaktadır.  Yaş yakma ile çözünürleştirilmiş numunelerin; Grafit Fırın AAS Cihazı ile Pb, Cd ve Soğuk Buhar AAS Cihazı ile Hg analizleri yapılmaktadır.