15.1.2016 / Gösterim Sayısı : 1247

Müdürlüğümüz Mineral Laboratuvarına ICP-MS Cihazı Alınmıştır.

Müdürlüğümüz mineral laboratuvarına ICP-MS cihazı alınmıştır. Cihaz; katı ve sıvı örneklerde çok sayıda elementin hızlı, hassas ve doğru biçimde ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğini içerir. ICP-MS teknolojisi sayesinde katı veya sıvı örneklerde 76 element aynı anda ve çok düşük derişimlerde (nanogram-pikogram/l) hassas ve hızlı bir şekilde analiz edilebilmektedir. ICP-MS ile tek bir örnek içindeki 35 kadar elementin analizi çok kısa sürede ölçülebilir.

Çalışma Prensibi: ICP-MS İndüktif Eşleşmiş Plazma (ICP) ve Kütle Spektrometresi (MS) olmak üzere iki ünitenin bileşiminden oluşmuştur. Numunedeki elementler ICP'de  iyonlaştırıldıktan  sonra kütle spektroskopisine (MS) gönderilir ve burada kütle/yük (m/z) oranlarına göre ayrılıp ölçülür. Hızlı ve uygun kütle aralığıyla çözeltide eser element tayinine uygundur. Birçok element için gözlenebilme sınırı ppb'nin altındadır

ICP-MS Cihazı ile Analizi Yapılabilen Elementlerden Bazıları: Pr, Sc, Sm, Hg, As, Be, Bi, Cd, Co, Cu, Ga, In, Li, Ni, Pb, Se, Tl, Zn...

''