Labovartuvar Müdürümüzden Mesaj


  İçinde yaşadığımız yüzyıl, dünyanın ve ülkemizin nüfusu artmakla beraber gıda üretim ihtiyacı ön plana çıkmıştır. Özellikle de son çeyreği, teknolojinin gelişimi açısından dünya tarihinde görülmemiş bir hıza sahne olmuştur. Sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları karşılamak ve meydana gelen hızlı değişim ve gelişimin etkisiyle, gıda ihtiyacının karşılanması için hazır gıda sanayisi hızla büyümektedir.

          Hazır gıda sanayisindeki büyümeyle beraber, sorunları da beraberinde getirmektedir. Sürekli değişen tüketici eğilimleri, sıkı rekabet şartları, teknolojik gelişmeler, gıda sanayisini tüketime ve sağlığa uygun olmayan üretime sevk edebilmektedir. Bu durum insanlarda yeterli ve dengeli beslenmenin yanında kaliteli gıda bulmayı arar duruma getirmiştir. Ayrıca günümüzde yoğun çalışma hayatı, insanların hızlı ve kolay gıda elde etme ve tüketme eğilimine yönlendirmektedir. Bu şekildeki tüketim insan vücudunda kısa ve uzun vadede ciddi hastalıklara neden olmaktadır. Bu durumun önüne geçilebilmesi ve güvenilir, sağlıklı gıda tüketimi için denetimler zorunluluk haline gelmiştir.
 
          Üretilen gıdalardaki mikrobiyal bulaşmalar, kimyasal bozulmalar, pestisitler, hormonlar, ağır metaller, toksinler ve katkı maddeleri gibi sağlığı tehdit eden her türlü zararlı maddelerin tespiti için gıda analizleri önemli bir hale gelmiştir. Denetim ve uygulama; İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesince yapılmakta, alınan numuneler analizleri ve değerlendirmesi Kuruluşumuzca yapılmaktadır.
 
          Diyarbakır Gıda Kontrol Laboratuar Müdürlüğü olarak, gıda analizlerinin tüketici ve üretici acısından önemini bilerek, ilimize ve bölgemize bu hizmetleri güvenilir, sağlıklı ve zamanında sunmak için;
 
          * Tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik, dürüstlük, gizlilik ve tescili hakların korunması ilkelerine bağlı,
          * Eğitimli personel ve elimizdeki gelişmiş cihazlarla, Ulusal ve Uluslar arası geçerliliği olan metotla, her ürün bazında valide edilmiş sonuç vermek
          * Kalite Sistemini kurarak en kısa zaman’da Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite olmak,
          * Hedefimiz Analiz çeşitliliğini, birim sayısını artırarak ve Bölge Laboratuvarı konumuna gelmektir.
       *** Diyarbakır Gıda Kontrol Laboratuar Müdürlüğü olarak hedeflediğimiz faaliyetlere kısa bir sürede yakalama mutluluğu yaşamaktayız.
     1- 17 Şubat 2014 yılında İlk Akreditasyon alınarak mevcuta 12 parametrede Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akrediteyiz.
     2- Bölgenin ilk Histoloji Laboratuarını kurarak; Tüm et ve et ürünlerinde (Sucuk, Salam vb) yabancı doku aramasında akredite olduk.
      3- Kalıntı Laboratuvarını  da LC-MSMS cihazının ve  GC-MSMS cihazı ile  meyvelerde ve sebzelerde Pestisit (ilaç v.b) kalıntılarının  bakılmaya başlanılmıştır. 2016 Yılında Analizde  akredite olunmuştur.
           Bundan sonrada hedeflediğimiz diğer faaliyetlere doğru; 
          Diyarbakır Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü olarak Güvenilir ve Sağlıklı Gıda tüketimi için üzerimize düşen sorumlukların bilinciyle bölgemize ve ülkemize hizmet etmeye devam etmekteyiz.​


''