Akreditasyon Sertifikaları

​LABORATUVAR AKREDİTASYONU
( TS EN ISO / IEC 17025 STANDARTI)

Akreditasyon Ürün/hizmet, kalite yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi ve personel belgelendirmesi yapan kuruluşların, laboratuvarlar, muayene ve deney kuruluşlarının belirli görevleri yapmaya yeterli olduklarının uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilerekonaylanması, belgelendirilmesi ve devamının sağlanması faaliyetidir.

Laboratuvarımız TÜRKAK ( Türk Akreditasyon Kurumu ) tarafından denetlenmiş ve TS EN ISO / IEC 17025 Standardına uygunluğu belgelenmiştir.

​​​​
''