Kalite Politikası ve Hedefler

 

KALİTE POLİTİKASI ve KALİTE HEDEFLERİ

​          ​Kalite Politikası

 • Gıda güvenliğinin temini çerçevesinde; gıda ve gıda maddelerinde kullanılan her türlü ham, yarı mamul ve yardımcı maddeler, yem ve yem maddeleri, su ve su kirliliği konusunda kanun, yönetmelikler, tüzükler ve TS EN ISO / IEC 17025 standardına uygun olarak hizmet vermek.
 • Tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik, dürüstlük ve gizlilik ilkeleri içinde hizmet vermek.
 • Kalite düzeyini artırmak için gelişen teknolojiyi takip ederek eğitilmiş personel ile geçerliliği olan metot ve cihazlar kullanılarak mümkün olan en kısa sürede doğru ve güvenilir sonuç vermek.
 • Müşterilerle işbirliği yapmak, müşteri memnuniyetini sağlamak.
 • Çevreyi ve doğal kaynakları en iyi şekilde korumak.
 • Kalite Yönetim Sisteminin bütün personel tarafından öğrenilmesini, uygulanmasını, sürdürülmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
 • Kalite hedeflerine ulaşmak için her türlü bilgiyi en verimli şekilde paylaşmak.
 • Konusunda bölgesel alanda öncülük ve uluslar arası alanda işbirliği sağlamak.

              Kalite Politikamızdır.

  Kalite Hedefleri
 • Bölgeye hitap edecek şekilde referans kuruluş olmak.
 • Akreditasyon kapsamındaki analiz sayısının artırmak.
 • Müşteri talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılan analiz çeşitliliğini artırmak ve ilgili alet ve ekipmanları sağlamak.
 • Kuruluşumuz bünyesinde kalibrasyonu yapılan cihazların sayısını artırmak.
 • Artan iş kapasitesine göre gerekli fiziki ortamı sağlamak.
 • Tanımlanmış kalite politikası, hedef ve prosedürleri tüm personele öğretmek ve uygulanmasını sağlamak.

​ 

''