Kalite Yönetim Birimi

​ 

  • Birim Sorumlusu Emine TANAMA​N

Kurumumuzda Kalite Yönetim Sistemi 2013 yılında kurulmuş ve çalışmalarına bu yönde devam etmektedir. Laboratuvarımız'TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar' standardına gore 17.02.2014 tarihinde TURKAK tarafindan akredite edilmiştir.

Kalite Yönetim Biriminin Görevleri

 Kalite Yönetim Sisteminin TS EN ISO/IEC 17025'e göre planlanması, uygulanması, sürdürülmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, Kalite Yönetim Birimi Başkanlığı yapmak,

Kalite yönetimi ile ilgili dokümanların hazırlanması ve dağıtılması,ilgilipersonele iletilmesinin sağlanması ve personel tarafından anlaşılmasının, ulaşılabilir ve uygulanabilir olmasının sağlanması,Kalite Sisteminin gözden Geçirilmesi,

Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısını organize edilmesi, İç tetkik planının düzenlenmesi ve takibinin yapılması,

Uygunsuzlukların giderilmesi için başlatılan düzeltici faaliyetlerin takibi, kontrolü, koordinasyonun yapılması ve tamamlanan düzeltici faaliyetlerin onaylanarak kapatılması, Aksaklıkların giderilmesi için düzeltici faaliyet yapılması, Önleyici faaliyetlerin yapılması  ve sürdürülmesinin sağlanması,

Kalibrasyon uygulamalarının izlenmesi ve denetlenmesi, Eğitim çalışmalarının düzenlenmesi.

 

​ 

''