Hizmet Standardı

DİYARBAKIR GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI

SIRA NOHİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1

 

Gıda, Yem, Su, Akarsu Analizleri Yapmak

 

 

 

Resmi Kurumlarca Yapılan Taleplerde:

1-Resmi üst yazı

2-Numuneye ait bilgilerin tanımlandığı numune alma tutanağı.

3-Analizi yapılacak numunenin uygun ambalaj ve yeterli miktarda olması

 

Özel istek taleplerinde:

1- Başvuru Dilekçesi

2-Yapılması istenen analizlere ait ödendi makbuzu

3- Analizi yapılacak numunenin uygun ambalaj ve yeterli miktarda olması

 

-Mineral Analizleri :

1-3 İş günü

-Kalıntı Analizleri:

1-3 İş günü

-Fiziksel Analizler:

1-3 İş günü

-Katkı Analizleri:

1-3 İş günü

-Kimyasal Analizler:

1-3 İş günü

-Mikotoksin Analizler:

1-3 İş günü

Histoloji Analizler:

4-15 İş günü

-Mikrobiyolojik

Analizler:

1-7 İş günü (Sterlite Kontrolü 17 iş günü)

2Tohum Sertifikasyon Hizmeti

Resmi Kurumlarca Yapılan Taleplerde:

1-Resmi üst yazı

2-Numuneye ait bilgilerin tanımlandığı numune gönderme protokolü.

3-Numuneye ait tarla kontrol raporu ve beyanname

4-Analizi yapılacak numunenin uygun ambalaj ve yeterli miktarda olması

5-Yapılması istenen analizlere ait ödendi makbuzu

 

Özel istek taleplerinde:

1- Başvuru Dilekçesi

2- Analizi yapılacak numunenin uygun ambalaj ve yeterli miktarda olması

3-Yapılması istenen analizlere ait ödendi makbuzu

 

 

15 İş günü

 

 

 

 

 

 

 

 

3Analiz Yöntemini SeçebilmeDilekçe1 Gün
4Deneye Tanıklık EtmeDilekçeAnaliz süresine göre değişmekte
5Analiz Sonrası Artan Numuneyi Talep EtmeDilekçe1 Gün
6

Eğitim Vermek

 

Kime eğitim verileceği ve verilecek eğitim çalışmalarının talep edildiği dilekçe.5-10 gün
7Stajyer eğitimi

Üniversite Staj başvuruları için;

Öğrencinin eğitim gördüğü bölümün Kurumumuz çalışma alanı ile ilgili olması,

Müracaatların Mayıs ayı sonuna kadar, başvuranın öğrenim gördüğü okuldan aldığı başvuru formu

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Öğrenim gördüğü okuldan aldığı Zorunlu sigorta dökümü

Stajın kabulüne müteakip

Sözleşme maddelerini içeren Sorumluluk beyanı

 

Lise Staj başvuruları için:

Öğrencinin eğitim gördüğü bölümün Kurumumuz çalışma alanı ile ilgili olması,

Müracaatların Eylül ayı içinde, başvuranın öğrenim gördüğü okuldan aldığı başvuru formu

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Öğrenim gördüğü okuldan aldığı Zorunlu sigorta dökümü

Stajın kabulüne müteakip

Sözleşme maddelerini içeren Sorumluluk beyanı

Okulun belirlediği süre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8Teknik Görüş BildirmekTeknik görüş istenen konunun belirtildiği yazı. 7 İş günü

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  ​ ​ ​

İlk Müracaat YeriGıda Kontrol Laboratuar Müdürlüğüİkinci Müracaat YeriGıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
İsim Mehmet GÜNİsimAhmet KAVAK
UnvanMüdürUnvanGenel Müdür Yrd.
AdresŞehitlik cad. No:04 Yenişehir/DİYARBAKIRAdresEskişehir yolu 9. km. Lodumlu/ANKARA
Telefon2266046Telefon312 258 76 12
Faks2266052Faks312 258 76 91
E-Posta21kontrollab@kkgm.gov.trE-Posta

 


''