Döner Sermaye İşletmesi

  • ​Şef Veysi TAŞTEKİN
867, 170 ve 969 Sayılı Kanunlar ile bunların ek ve değişiklikleriyle verilen hizmetlerin yapılması ve bütçe hazırlamak
           
Bakanlıkça belirlenen analiz ve kontrol ücretlerinin tahsil edilmesi, işletmenin kesin hesabının çıkarılması ve aylık mizanları düzenlemek
        
Laboratuvarların ihtiyacı olan  malzemenin mevzuat çerçevesinde temin etmek

Vezne
             
Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak ödeme ve tahsilat yapılması,tahsil edilen  ödemelerin günü gününe 
kasa defterine kaydedilmesi ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak
             
Döner sermayeye ait para ve kıymetli evrakın kuruluşun kasasında saklamak
               
Tahsilata ve ödemeye ilişkin belgelerin dip koçanları ile kasa defteri ve diğer belgeleri saklamak
 ​
''