Mali İşler Şefliği

  • ŞEF. MEHMET EKMEN
 Mali İşler

    
      
Müdürlüğümüz hizmetlerinde bulunan birimlerin makamın olurları ile ihtiyaçları olan sarf malzeme ve cihazlarla ilgili talepleri değerlendirmek,
ambarımızda bulunmayan malzemeleri K.İ.K.’nun ilgi maddelerine uygun olarak, satın alınmasını karşılamak

657.sayılı D.M.K ve 4857 sayılı iş kanuna tabi personellerin aylık bordolarını düzenlemek

657.sayılı D.M.K ve 4857 sayılı iş kanuna tabi personellerin SGK giriş ve çıkışlarını yapmak.

Yurt içi görevli, emekli ve tayinle giden personellere ait yollukları ve harcırahlarını düzenleyerek  ödemelerini sağlamak
    
     Taşınır Kayıt Ambar

Taşınırların muayene edilip kabulü yapıldıktan sonra ilgili ambara teslimini yapmak

Kimyasal sarf malzemelerini saklama koşullarına uygun olarak muhafaza etmek 

Kimyasal ve diğer sarf malzemelerin ihtiyacı olan birimlere teslim etmek,

Ambar giriş çıkışlara ait kayıtları tutmak

Ambar sayımı ve stok kontrollerini yapmak​

''