Kalıntı ve Mikotoksin Analiz Labouvartuvar Birimi

  • ​Birim Sorumlusu Ayhan ELMASTAŞ
Gıda ve yemlerin üretiminde, insan sağlığını tehdit eden zirai mücadele ilaç kalıntılarının (pestisit etken maddeleri) tespiti yapılmaktadır.

Son yıllarda yoğun ve bilinçsiz bir şekilde kullanılan ve çevre kirliliğine neden olan etkenlerden biri de pestisitlerdir (zirai ilaç). Pestisitlerin insan sağlığına 

zararlarını tüm Dünya ülkeleri de çok iyi bilmekte olup, kalıntı tespit edilen ürünler ihraç edilen ülkelerce geri gönderilmektedir. Bundan dolayı ihracat yapacak 

firmalarımızın hem zaman, hem para kaybına uğramaması için, ihracat öncesinde kalıntı (rezidü) analizlerini mutlaka yaptırmaları gerekmektedir.
Bu laboratuvarda, funguslar tarafından üretilen toksik maddeler olan “mikotoksinler”le ilgili analizler yapılmaktadır. 
Konusunda uzman tüm personelimizle analiz çalışmalarına ve akreditasyon konularına devam edilmektedir. 
Birimimizde   Okratoksin-A analizleri yapılmaktadır. 
Analizlerimiz sertifikalı standart  maddeler ve uluslararası alanda kabul görmüş analiz metodları 
Floresans Dedektörlü HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromotarafi Sistemi) kullanılarak yapılmaktadır. Laboratuvarımız bu konuda yeterlilik testlerine katılmaktadır. 

''