Minarel Analiz Laboratuvar Birimi

  • ​Birim Sorumlusu Serdar İNANÇ
Mineral Analiz Laboratuvarında insan sağlığını direk olorak etkileyecek minerallerin varlığının tespiti, gıda ve ürün güvenilirliği, gıdanın besleyici değerinin belirlenmesi amacıyla kontrol işlemleri yapılmaktadır.
 
        Gıda güvenliği ve besleyici değerinin belirlenmesinde gıdanın içerdiği metal düzeyi önemli yer tutmaktadır. Özellikle bazı minerallerin belirli dozların üzerine çıkması insan sağlığı açısından önemli bir tehdit oluşturmaktadır
 
        Özellikle metallerin insan sağlığı üzerinde olan etkilerinin ortaya konulmasıyla birlikte, belirli bir dozun üzerine çıkıldığında sağlık açısından tehlike oluşturabilecek kurşun, kadmiyum, krom, arsenik ve civa gibi toksik metallerle, demir, bakır, çinko, magnezyum, mangan, potasyum, soyum gibi metallerin gıdalardaki düzeylerinin belirlenmesi yoluna gidilmiş ve yasal sınırlamalar oluşturulmuştur.
     
        Laboratuarımız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde laboratuarımıza gelen numunelerin homojen hale getirildiği ve ön hazırlıkların yapılarak okutulmaya hazırlandığı Yakma Odası, ikinci bölümde ise  numunenin cihazlarda okutulduğu Okuma Odası bulunmaktadır. Yakma Odası bölümünde laboratuara gelen numunenin özelliğine ve içerisindeki mineral konsantrasyonuna göre kül yapma, yaş yakma veya mikrodalga yöntemlerinden biri kullanılarak yakma yapılır.İkinci bölümde  numunenin cihazlarda ICP-OES, AAS-F (Atomic Absorption Spectrometer Flame) ve AAS-G (Atomic Absorption Spectrometer Grafide) okutulduğu okuma odası bulunmaktadır. ​
''