Mikotoksin Analiz Birimi

  • ​Birim Sorumlusu Nesrin FIRAT KORKUTATA

Bu laboratuvarda, funguslar tarafından üretilen toksik maddeler olan “mikotoksinler”le ilgili analizler yapılmaktadır. 
Konusunda uzman tüm personelimizle analiz çalışmalarına ve akreditasyon konularına devam edilmektedir. 
Birimimizde Aflatoksin (B1,B2,G1,G2), Okratoksin-A ,Aflatoksin M1, Deoksilivalenol (DON) ve Zearalenon (ZON) analizleri yapılmaktadır. 
Analizlerimiz sertifikalı standart  maddeler ve uluslararası alanda kabul görmüş analiz metodları 
Floresans Dedektörlü HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromotarafi Sistemi) kullanılarak yapılmaktadır. Laboratuvarımız bu konuda yeterlilik testlerine katılmaktadır. 

''