Fiziksel Analiz Laboratuvar Birimi

  • ​Birim Sorumlusu Ramazan POLAT

 Fiziksel analiz amacıyla laboratuarımıza gelen numunelerin fiziksel analizleri Türk Gıda Kodeksi,  Türk Standardı, Gıda Maddeleri Tüzüğü ve Uluslararası kabul görülmüş metot kaynaklarına göre yapılır.

Laboratuarımızda gıda maddeleri, yemler ile bunların hammaddeleri, su ve su ürünleri numunelerinde, renk, tad, görünüş, koku, rutubet, kuru madde, yoğunluk, çözünür katı madde, kırılma indisi, yabancı madde, diğer çeşitlerden taneler, elek analizleri gibi fiziksel analizler yapılmaktadır.

Test ve ölçümlerde kullanılan cihazlar Kalibrasyon kuruluşları  tarafından kalibre edilmiştir. Laboratuarımız düzenli olarak her yıl yapılan analizlerin doğruluğunun kontrolü için Tübitak Ulusal Metroloji Enstitüsü vb. kurumlar tarafından yürütülen yeterlilik testlerine katılım sağlanmaktadır.

             Laboratuarımızda 1 kimyager,1 teknisyen 1 biyolog 1 tekniker çalışmaktadır.

                                                       
                                                                                     

                                                                                     CİHAZ LİSTESİ

Sıra

Cihaz Adı

Adet

1.        

Blender

1

2.        

Buzdolabı

1

3.        

Etüv

2

4.        

Gluten tayin cihazı

1

5.        

Hasas terazi

2

6.        

Kondiktivimetre

1

7.        

Kül fırını

2

8.        

Manyetik karıştırıcı

1

9.        

Mikroskop

1

10.    

Ph metre

1

11.    

Polarimetre

1

12.    

Refraktometre

1

              13.    

Sıcaklık /nem ölçer

2

14.    

Su aktivitesi

1

15.    

Su Banyosu

1

16.    

Turbiditymetre

1


''