Kimyasal Analiz Laboratuvar Birimi

  • Birim Sorumlusu Abdullatif EKİN
 Bakanlığımızın kuruluş ve görevlerini belirleyen yasa gereğince gıdaların üretimi, tüketilmesi ve denetlenmesi çerçevesinde gerekli kimyasal analizler
laboratuarımızda yapılmaktadır. Bu amaçla ithal, ihraç, yurtiçi üretimi olan her türlü gıda ve yem (işlenmiş-işlenmemiş) maddeleri ve  su numunelerinde 
istenilen kimyasal analizler yapılmaktadır.

       Kimyasal özelliklerin aranmasında ve belirlenmesinde Türk Gıda Kodeksi, Ürün Tebliğleri, Türk Standartları esas alınmaktadır.
        
       Laboratuarımızda yapılan test ve ölçümlerin güvenilirliği, ölçüm kalitesinin yüksek olmasını sağlamak amacıyla uluslararası kabul görmüş analiz yöntemleri uygulanmaktadır. Yine bu amaca hızlı ve güvenilir analiz sonuçları elde edebilmek için son teknolojik gelişmeler takip edilmektedir.
      
      Test ve ölçümlerde kullanılan cihazlar Kalibrasyon kuruluşları  tarafından kalibre edilmiştir. Laboratuarımız düzenli olarak her yıl yapılan analizlerin
doğruluğunun kontrolü için TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü vb. kurumlar tarafından yürütülen yeterlilik testlerine katılım sağlanmaktadır.

      Laboratuarımızda 1 veteriner hekim,1 kimyager,2 laborant çalışmaktadır 

                
                      
CİHAZ LİSTESİ
SIRA
Cihaz Adı
Adet
1
Buzdolabı
3
2
Değirmen
1
3
Distilasyon Cihazı
1
4
Distle Su Cihazı
1
5
Etüv
2
6
Evaporatör
1
7
GC
1
8
Gerber Santrifüj
1
9
Ham Seluloz Tayin Cihazı
1
10
Hassas Terazi
3
11
HPLC
1
12
İyon Kromotografisi
1
13
Kül Fırını
1
14
LECO
1
15
Manyetik Isıtıcı
5
16
Oksijenmetre
1
17
Ph metre
2
18
Protein Tayin Cihazı
2
19
Santrifüj
1
20
Spektrofotometre
1
21
Su Banyosu
1
22
Su Spektrofotofotometresi
3
23
Termostat
1
24
Ultrasonik su banyosu
1
25
UPS
1
26
Vakumlu Etüv
1
27
Vortex
2
28
Yağ Tayin Cihazı
1

''