Histoloji Analiz Birimi

  • Birim Sorumlusu Yekbun TUTŞİ ANDINÇ
Histolojik analizle et ve et ürünlerine, kesim hayvanlarına ait kas ve yağ dokusu dışında kalan ve kullanılmasına müsaade edilmeyen yabancı organ ve/veya doku parçalarının katılıp katılmadığının tespiti yapılmaktadır. Bu işlemler TS 13511 Haziran 2012 – Et ve Et Mamulleri- Laboratuvar Analiz Yöntemleri - Histolojik Muayene prensibine dayanır. Değerlendirmeler 2012/74 nolu Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri tebliği uyarınca uzman personellerimizce yapılmaktadır.
Histolojik analizlerde, Müdürlüğümüzün Numune Kabul Kriterlerine ek olarak Orijinal ambalajındaki numuneler, orijinal ambalajında olmayan numuneler ise kontamine olması önlenecek şekilde numune kaplarına koyularak +2 °C’de soğuk zincirle laboratuvarımıza gönderilmelidir. Donmuş (donma esnasında hücreler zarar görmektedir), üzerinde küf bulunan, rengi ya da kokusu bozulmuş numuneler analize alınmamaktadır.
Laboratuarımız Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü’nün Laboratuvarlar arası karşılaştırma/Yeterlilik testine katılım sağlamıştır.  
 Cihaz Listesi
1
Otomatik doku işlemci
1
2
Parafin yerleştirme istasyonu
1
3
Rotary mikrotom
1
4
Kriyostat
1
5
Hot Plate
1
6
Vakumlu etüv
1
7
Buzdolabı
1
8
Bioküler Işık Mikroskobu
1
9
Çeker Ocak
1
10
Analitik tartı
1​
''