Numune Kabul Raporlama ve Düzenleme Birimi


  •  ​​Birim Sorumlusu Ahmet Serkan AKTAŞ

* Laboratuar Müdürlüğümüze elden getirilen, posta ve kargo ile gönderilen, resmi / tüzel kişiler tarafından ulaştırılan  gıda, yem ve bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddeler ile yarı mamul gıda maddeleri ve yan ürünleri,su ve su ürünleri  numunelerin kabulü, numunelerin kodlanması, talep edilen analizlere göre ilgili laboratuar birimlerine gönderilmesi, numunelerin usulüne uygun olarak taşınması, muhafazası, iadesi ve imhası, rapor düzenlenmesi ile ilgili işlemleri yapmaktadır.

* İl Müdürlüğü denetçileri tarafından denetim amacıyla alınan gıda, kullanma suyu, atık su, su ürünleri ve yem bayilerinden alınan numunelerden ücret
alınmamakta. Bunun dışında her türlü ihracat, ithalat, yem fabrikaları denetimi sonucu alınan yem numuneleri, Üretim İzni, referans laboratuarlara gönderilen şahit numuneler ve özel istek numuneleri ücretli olup analiz ücretlerinin peşin ödenmesi gerekmektedir. 

* Gelen numuneler aşağıdaki şartları taşımalıdır. 

Resmi kurumlardan gelen numunenin,  resmi yazısı onaylı ve yazıda hangi analizleri istendiği açıkça belirtilmelidir.

Bireysel başvurularda dilekçeyle birlikte, numuneye ait hangi analizleri istendiği açıkça belirtilmelidir.
 
Numuneler orijinal veya analiz için uygun (mikrobiyoloji için steril) ambalajda laboratuara intikal etmelidir.
 
Birimde 1 Veteriner Hekim, 1 Ziraat Mühendisi, 2 Memur çalışmaktadır.​
''