Mikrobiyoloji Analiz Labovartuvar Birimi

  • Birim Sorumlusu  ​Nurettin IŞIK
   Mikrobiyoloji Laboratuarı; Gıdalarda bulunan patojen mikroorganizmaların, indikatör bakterilerin ve bozulmaya yol açan mikroorganizmaların tespitine yönelik çalışan bir birimdir.

        Mikrobiyoloji Laboratuarı ekim odası, besiyeri hazırlama, inkübasyon ve sayım odası, yıkama odası olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Bölümler kontaminasyonu önleyecek şekilde dizayn edilmiştir.

        Laboratuarımızda tüm gıdalarda, mikrobiyolojik kriterler tebliğinde yer alan birçok analiz yapılmaktadır. Patojen bakteri identifikasyonları VİTEC2 Compact (Otomatik bakteri tanımlama) ve mini VIDAS (multi parameterik immunoanalizör) cihazıyla (Hızlı test yöntemi) yapılmaktadır.
Çalışmalarımızda ulusal ve uluslararası geçerliliği olan metotlar kullanılmakta olup gıda maddeleri, yem, su ve su ürünlerinde mikrobiyolojik analizler (denetim, şahit, ithalat, ihracat, özel istek) yapılmaktadır. Ayrıca Laboratuarımızda seroloji bölümünde et ve et ürünlerinde tür tayini analizleri ELİSA yöntemi ile yapılmaktadır. Laboratuarımız periyodik olarak ulusal veya uluslar arası yeterlilik testlerine katılmaktadır.

        Mikrobiyoloji laboratuarında olması gereken tüm alet ve ekipmanlara sahip olan laboratuarımızda 5 personel görev yapmaktadır.
Çalışmalarını İSO 9001-2000 ve İSO 17025 kalitesinde devam ettirmekte olan laboratuarımızda yoğun olarak istenen analizlerde akreditasyon çalışmaları devam etmektedir.​ 
Histolojik analizle et ve et ürünlerine, kesim hayvanlarına ait kas ve yağ dokusu dışında kalan ve kullanılmasına müsaade edilmeyen yabancı organ ve/veya doku parçalarının katılıp katılmadığının tespiti yapılmaktadır. Bu işlemler TS 13511 Haziran 2012 – Et ve Et Mamulleri- Laboratuvar Analiz Yöntemleri - Histolojik Muayene prensibine dayanır. Değerlendirmeler 2012/74 nolu Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri tebliği uyarınca uzman personellerimizce yapılmaktadır.
Histolojik analizlerde, Müdürlüğümüzün Numune Kabul Kriterlerine ek olarak Orijinal ambalajındaki numuneler, orijinal ambalajında olmayan numuneler ise kontamine olması önlenecek şekilde numune kaplarına koyularak +2 °C’de soğuk zincirle laboratuvarımıza gönderilmelidir. Donmuş (donma esnasında hücreler zarar görmektedir), üzerinde küf bulunan, rengi ya da kokusu bozulmuş numuneler analize alınmamaktadır.
Laboratuarımız Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü’nün Laboratuvarlar arası karşılaştırma/Yeterlilik testine katılım sağlamıştır.  
 Cihaz Listesi
1
Otomatik doku işlemci
1
2
Parafin yerleştirme istasyonu
1
3
Rotary mikrotom
1
4
Kriyostat
1
5
Hot Plate
1
6
Vakumlu etüv
1
7
Buzdolabı
1
8
Bioküler Işık Mikroskobu
1
9
Çeker Ocak
1
10
Analitik tartı
1​

''