Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi

Birim Bilgi

​Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi (NRD) kurumumuz hizmet kapsamında belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi ve müşteri taleplerinin karşılanmasında prosedürlere uygun olarak numunelerin kabulü, kodlanması, kayıt altına alınması, istenen analizlere göre ilgili birimlere dağıtımının yapılarak analizlerin talep edilmesi, birimlerden gelen analiz sonuçlarının birleştirilerek rapor düzenlenmesi, raporun ilgili gerçek ya da tüzel kişilere ulaştırılması, analizden artan numunelerin uygun süre ve koşullarda muhafaza edilmesi hizmetlerini yürütmek üzere yapılandırılmıştır. Bu birim teknik konularda yazışmaların hazırlanması, faaliyet raporlarının düzenlenmesi görevlerini de yürütür.

İş Akışı

''