Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Bilgi

​Mikrobiyoloji Laboratuvarı, analiz edilmesi talebiyle kurumumuza getirilen gıda ve yemlerle bunların ham yada yarı mamul maddelerinden oluşan numunelerin mikrobiyolojik analizlerini gerçekleştirmek üzere yapılandırılmıştır. Bu analizler gıda ve yemlerin yasal mevzuatlarla tanımlanmış mikrobiyal kompozisyonlarına ve kriterlerine dair analizleri kapsar.

Cihaz Listesi

​Hazırlanıyor

Analiz Listesi

Sıra NoAnaliz AdıAnaliz Edilecek ÜrünAnaliz MetoduGereken Numune MiktarıAnaliz Fiyatı TL.Analiz Süresi (gün)
1Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri
(Aerobik Koloni Sayımı)*
Gıda*ISO 4833-1*200 gr/ 200 ml89,13
YemISO 4833-1200 gr/ 200 ml813
GıdaTempo Cihazı Analiz Prosedürü 80007 (Hızlı Test)200 gr/ 200 ml1382
2Aerobik Koloni Sayımı (22 oC)Kullanım SularıTS EN ISO 6222100 ml813
3Aerobik Koloni Sayımı (36 oC)Kullanım SularıTS EN ISO 6222100 ml813
4Bacillus cereus* Gıda*, TS EN ISO 7932*200 gr/ 200 ml101,22-3
YemTS EN ISO 7932200 gr/ 200 ml922-3
5Clostridium spp. Gıda, YemTS EN ISO 7937200 gr/ 200 ml1151-3
6Clostridium perfringensGıda, YemTS EN ISO 7937200 gr/ 200 ml1151-3
7E. coli Sayımı (EMS)GıdaTS ISO/TS 16649-3200 gr/ 200 ml1262-3
8E. coli Sayımı
(Katı ortam)*
Gıda*TS ISO 16649-2*200 gr/ 200 ml89,11
YemTS ISO 16649-2200 gr/ 200 ml811
GıdaTempo Cihazı Analiz Prosedürü 80004 (Hızlı Test)200 gr/ 200 ml1321
9E.coli 0157 AranmasıGıda, YemTS EN ISO 16654200 gr/ 200 ml1552-6
GıdaVİDASUP E.coli O157 (Hızlı Test)200 gr/ 200 ml2071-2
10Enterobacteriaceae Sayımı*Gıda*, Yem*TS ISO 21528-2*200 gr/ 200 ml89,11-3
GıdaTempo Cihazı Analiz Prosedürü 80003 (Hızlı Test)200 gr/ 200 ml1321
11Enterococ – Fekal Streptococ SayımıKullanım SularıTS EN ISO 7899-2 (Membran Filtrasyon Yöntemi)200 ml752-3
12Ette Tür Tayini
(Kanatlı Eti)
Çiğ ve Isıl İşlem Görmüş Et ve ÜrünleriElisa Kit Prosedürü200 gr.3152
13Koliform Bakteri Sayımı (Katı Ortam)*Gıda*TS ISO 4832*200 gr/ 200 ml89,12-3
YemTS ISO 4832200 gr/ 200 ml812-3
GıdaTempo Cihazı Analiz Prosedürü 80006 (Hızlı Test)200 gr/ 200 ml1321
14Listeria monocytogenes Aranması*Gıda*TS EN ISO 11290-1*200 gr/ 200 ml151,83-5
YemTS EN ISO 11290-1200 gr/ 200 ml1383-5
Gıda*VİDAS  L.monocytogenes Xpress (Hızlı test)*200 gr/ 200 ml207,91-3
15Listeria spp. AranmasıGıda, YemISO 11290-1200 gr/ 200 ml1383-5
16Maya ve Küf Sayımı*(3)Su aktivitesi 0,95' den büyük Gıdalar*TS ISO 21527-1*200 gr/ 200 ml89,15
Su aktivitesi 0,95 ve 0,95' den küçük Gıdalar*TS ISO 21527-2*200 gr/ 200 ml89,15-7
YemTS ISO 21527-1,2200 gr/ 200 ml815-7
GıdaTempo Cihazı Analiz Prosedürü 80001 (Hızlı Test)200 gr/ 200 ml1323
17Pseudomonas spp. SayımıGıda, YemTS EN ISO 13720200 gr812-5
18Rope Sporu SayımıEkmek, Ekmek Mayası, Un, Yaş MayaTS  3522200 gr/ 200 ml923
19Salmonella spp. Aranması*Gıda*, Yem*TS EN ISO 6579-1* 200 gr/ 200 ml151,83-5
Gıda*, Yem*VİDASUP  Salmonella 
(Hızlı Test)*
200 gr/ 200 ml189,21-3
20Staphylococcus aureus Sayımı*Gıda*TS EN ISO 6888-1* 200 gr/ 200 ml101,22-3
YemTS EN ISO 6888-1200 gr/ 200 ml922-3
21Koagülaz Pozitif Staphylococci*Gıda*TS EN ISO 6888-1*200 gr/ 200 ml101,22-3
YemTS EN ISO 6888-1200 gr/ 200 ml922-3
GıdaTempo Cihazı Analiz Prosedürü 80002 (Hızlı Test)200 gr/ 200 ml1321
22Staphylococcal Enterotoksin Analizi (Tek Analiz)Gıda VİDAS Staph enterotoxin II200 gr/ 200 ml2291
23Somatik Hücre SayımıÇiğ SütISO/FDIS 13366-2 IDF 148-2 (Bentley Merkim IBCm Cihaz Protokolü)100 ml331
24Somatik Hücre Sayımı (Mikroskobik Yöntem)Çiğ SütISO 13366-1
IDF 148-1
(Reference Method) 
100 ml701
25Sterilite Kontrolü (1) 
(55 °C'de 7 gün İnkübasyon)
UHT SütHayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği,
ISO 4833-1
Orijinal Ambalaj15010
26Sterilite Kontrolü (2)
(30 °C'de 15 gün İnkübasyon)
UHT SütHayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği,
ISO 4833-1
Orijinal Ambalaj17718
27Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri SayımıGıda, YemISO 15213200 gr/ 200 ml981-3
28Toplam Koliform ve E.coliKullanım SularıISO 9308-1 (Membran Filtrasyon Yöntemi)200 ml751-2
29Toplam Spesifik Mikroorganizma SayımıYoğurt, AyranTS ISO 7889 200 gr/ 200 ml1233-4
30Vibrio choleraeSu ÜrünlerindeISO/TS 21872-1200 gr/1152-3
31Vibrio parahaemolyticusSu ÜrünlerindeISO/TS 21872-1200 gr/1152-3
32Toplam Canlı Bakteri ve Somatik Hücre Sayısı (Kombine Hızlı Test) (Çiğ Sütte)Çiğ SütBentley Merkim IBCm Cihaz Protokolü(Hızlı Test) +
ISO/FDIS 13366-2 IDF 148-2 (Bentley Merkim IBCm Cihaz Protokolü)
200 ml581
*Akredite analiz
1) İnkübasyon (7 gün) + Aerobik Koloni Sayısı
(2) İnkübasyon (15 gün) + Aerobik Koloni Sayısı 
(3) Tek petride ekim (Tempo Cihaz yöntemi Hariç)

''