Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Bilgi

​Mikrobiyoloji Laboratuvarı, analiz edilmesi talebiyle kurumumuza getirilen gıda ve yemlerle bunların ham yada yarı mamul maddelerinden oluşan numunelerin mikrobiyolojik analizlerini gerçekleştirmek üzere yapılandırılmıştır. Bu analizler gıda ve yemlerin yasal mevzuatlarla tanımlanmış mikrobiyal kompozisyonlarına ve kriterlerine dair analizleri kapsar.

Cihaz Listesi

​Hazırlanıyor

Analiz Listesi

Sıra NoAnaliz AdıAnaliz Edilecek ÜrünAnaliz MetoduGereken Numune MiktarıAnaliz Fiyatı TL.Analiz Süresi (gün)
1Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri
(Aerobik Koloni Sayımı)*
Gıda, Yem*ISO 4833-1*200 gr/ 200 ml773
GıdaTempo Cihazı Analiz Prosedürü 80007 (Hızlı Test)200 gr/ 200 ml1202
Çiğ SütBentley Merkim IBCm Cihaz Protokolü(Hızlı Test)100 ml1201
2Bacillus cereus* Gıda*TS EN ISO 7932*200 gr/ 200 ml882-3
3Clostridium spp. GıdaTS EN ISO 7937200 gr/ 200 ml1001-3
4Clostridium perfringensGıdaTS EN ISO 7937200 gr/ 200 ml1001-3
5E. coli Sayımı (EMS)GıdaTS ISO/TS 16649-3200 gr/ 200 ml1102-3
6E. coli Sayımı
(Katı ortam)*
Gıda*TS ISO 16649-2*200 gr/ 200 ml771
GıdaTempo Cihazı Analiz Prosedürü 80004 (Hızlı Test)200 gr/ 200 ml1151
7E.coli 0157 AranmasıGıdaTS EN ISO 16654200 gr/ 200 ml1352-6
GıdaVİDASUP E.coli O157 (Hızlı Test)200 gr/ 200 ml1801-2
8Enterobacteriaceae Sayımı*Gıda, Yem*TS ISO 21528-2*200 gr/ 200 ml771-3
GıdaTempo Cihazı Analiz Prosedürü 80003 (Hızlı Test)200 gr/ 200 ml1151
9Enterococ – Fekal Streptococ SayımıSuTS EN ISO 7899-2 (Membran Filtrasyon Yöntemi)200 ml652-3
10Ette Tür Tayini
(Herbir tür için)
Çiğ ve Isıl İşlem Görmüş Et ve ÜrünleriElisa Kit Prosedürü200 gr.2752
11Koliform-E.coliSuISO 9308-1 (Membran Filtrasyon Yöntemi)200 ml651-2
12Koliform Bakteri Sayımı (Katı Ortam)*Gıda*TS ISO 4832*200 gr/ 200 ml772-3
GıdaTempo Cihazı Analiz Prosedürü 80006 (Hızlı Test)200 gr/ 200 ml1151
13Listeria monocytogenes Aranması*Gıda*ISO 11290-1*200 gr/ 200 ml1323-5
Gıda*VİDAS  L.monocytogenes Xpress (Hızlı test)*200 gr/ 200 ml181,51-3
14Listeria spp. AranmasıGıdaISO 11290-1200 gr/ 200 ml1203-5
15Maya ve Küf Sayımı*(3)Su aktivitesi 0,95' den büyük Gıdalar*TS ISO 21527-1*200 gr/ 200 ml775
Su aktivitesi 0,95 ve 0,95' den küçük Gıdalar*TS ISO 21527-2*200 gr/ 200 ml775-7
GıdaTempo Cihazı Analiz Prosedürü 80001 (Hızlı Test)200 gr/ 200 ml1153
16Pseudomonas spp. SayımıGıdaTS EN ISO 13720200 gr702-5
17Rope Sporu SayımıEkmek, Ekmek Mayası, Un, Yaş MayaTS  3522200 gr/ 200 ml803
18Salmonella spp. Aranması*Gıda, Yem*TS EN ISO 6579* 200 gr/ 200 ml1323-5
Gıda, Yem*VİDASUP  Salmonella 
(Hızlı Test)*
200 gr/ 200 ml1651-3
19Staphylococcus aureus Sayımı*Gıda*TS EN ISO 6888-1* 200 gr/ 200 ml882-3
20Koagülaz Pozitif Staphylococci*Gıda*TS EN ISO 6888-1*200 gr/ 200 ml882-3
GıdaTempo Cihazı Analiz Prosedürü 80002 (Hızlı Test)200 gr/ 200 ml1151
21Staphylococcal Enterotoksin Analizi (Tek Analiz)Gıda VİDAS Staph enterotoxin II200 gr/ 200 ml2001
22Somatik Hücre SayımıÇiğ SütISO/FDIS 13366-2 IDF 148-2 (Bentley Merkim IBCm Cihaz Protokolü)100 ml281
23Sterilite Kontrolü (1) 
(55 °C'de 7 gün İnkübasyon)
UHT süt, Konserve bebek ve küçük çocuk gıdalarıHayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği,
ISO 4833-1
Orijinal Ambalaj13010
24Sterilite Kontrolü (2)
(30 °C'de 15 gün İnkübasyon)
UHT süt, Konserve bebek ve küçük çocuk gıdalarıHayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği,
ISO 4833-1
Orijinal Ambalaj15318
25Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri SayımıGıda ISO 15213200 gr/ 200 ml851-3
26Toplam Spesifik Mikroorganizma SayımıYoğurt, AyranTS ISO 7889 200 gr/ 200 ml1073-4
27Vibrio choleraeSu ÜrünlerindeISO/TS 21872-1200 gr/1002-3
28Vibrio parahaemolyticusSu ÜrünlerindeISO/TS 21872-1200 gr/1002-3
2930 °C'de Koloni Sayısı+Somatik Hücre Sayısı (Kombine Hızlı Test) (Çiğ Sütte)Çiğ SütBentley Merkim IBCm Cihaz Protokolü(Hızlı Test) +
ISO/FDIS 13366-2 IDF 148-2 (Bentley Merkim IBCm Cihaz Protokolü)
200 ml50,001
*Akredite analiz
1) İnkübasyon (7 gün) + Aerobik Koloni Sayısı
(2) İnkübasyon (15 gün) + Aerobik Koloni Sayısı
(3) Tek petride ekim (Tempo Cihaz yöntemi Hariç)

''