Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Birim Bilgi

Kimyasal Analiz Laboratuvarı, analiz edilmesi talebiyle kurumumuza getirilen numunelerin kimyasal analizlerini gerçekleştirmek üzere yapılandırılmıştır. Bu analizler gıdaların, gıda hammaddelerinin yada yarı mamul maddelerinin yasal mevzuatlarla tanımlanmış kimyasal bileşenlerine ve özelliklerine dair analizleri kapsar. Bu analizlere ait bilgileri içeren listeye “Analiz Ücretleri ve Tahmini Süreleri” menü başlığından ulaşılabilir.

Cihaz Listesi

CİHAZ ADI / AKSESUARLARIMARKASI
Gerber Santrifüj AletiK. Schneider Co.
BuzdolabıArçelik
Etüv (sterilizatör)NÜVE
Elektronik hassas teraziSHİMADZU
Waring BlenderDynamic Co.
Kül fırınıNÜVE
Manyetik karıştırıcıJANKE& KUNKEL KG
PH metreOrion Researce
Su banyosuFAO
Parafin su (Yağ) BanyosuMemmert
ThermoreaktörMerck
Su SpektrosuMerck
Yaş Yakma ÜnitesiVelp
Yaş Yakma ÜnitesiVelp
Magnetik IsıtıcıElektro-Mag
Su BanyosuŞimşek

Analiz Listesi

Sıra NoAnaliz AdıAnaliz Edilecek
Ürün
Analiz MetoduGereken Numune MiktarıAnaliz Fiyatı TL. (KDV Hariç)Analiz Süresi
(gün)
1Acılık (Kreiss) AnaliziTahinTS 2589100 gr.452
2Alkalinite AnaliziSu TS 3790
EN ISO 9963-1
100 ml.451
3Alkol Miktarı Analizi
(% Hacim) (Distilasyon)*
Şaraplar Alkollü İçkiler*TS 522500 ml.69,31
SirkelerTS 52263
4Asetil Metil Karbinol TestiSirkelerTS 1880
EN 13188
100 ml.452
5Asitlik Tayini Pastörize Süt, Çiğ Süt, Ayran, KremaTS 1018
TS ISO 1740
100 ml.451
Beyaz Peynir, Tulum Peyniri, Dil Peyniri (Titre Edilebilir)TS 591100 gr.
Yoğurt (Titre Edilebilir)TS 1330100 gr.
BalTS 303650 gr.
Un, Öğütülmüş Tahıl Ürünleri (Yağ Asitliği)TS 6179 ISO 730550 gr.
ZeytinTS 77450 gr.
Ekmek (Asit Değeri)TS 500050 gr.
6Asitte Çözünmeyen Madde MiktarıTuzTS 933100 gr.352
7Azotsuz Öz Maddeler Analizi (Kurumadde+Protein+Selüloz+Kül+Yağ)Yem ve Yem Hammaddeleri,25/08/1974 tarih ve 14987 sayılı Resmi GazeteYem ve yem hammaddeleri en az 0,5 kg, Saf yemlik preparatlar en az 50g.3953
Kanatlı Yem ve Kanatlı Yem Hammaddeleri
8Bitkisel ve Hayvansal Yağlarda Asit Sayısı/Serbest Yağ Asitliği Analizi (FFA)Bitkisel ve Hayvansal YağlarTS EN ISO 660100 g.452
9Bitkisel ve Hayvansal Yağlarda Peroksit Sayısı AnaliziBitkisel ve Hayvansal YağlarTS 894
TGK 2014/53
TS 2590
TS EN ISO 3960
100 g.582
10BulanıklıkSuFotometrik Metod100 ml351
11ECN 42 Farkı (Yağ Asitleri Kompozisyonu Hariç)ZeytinyağıCOI/T.20/Doc.No.20/Rev.2 2008100 ml.2411
12Ekstrakte Edilmiş Yağlarda
Asit Sayısı/Serbest Yağ Asitliği (FFA)
Yağı Eksrakte
Edilebilen Ürünler
TS EN ISO 660100 gr.103 
13Ekstrakte Edilmiş Yağlarda
Peroksit Sayısı Analizi
Yağı Eksrakte
Edilebilen Ürünler
TS 894
TGK 2014/53
TS 2590
TS EN ISO 3960
100 gr.1162
14Elektriksel İletkenlik TayiniBal TS 133660.5 kg bal351
Su TS 9748
EN 27888
100 ml.
15Enerji Analizi (Protein+Yağ+Nişasta+Şeker)Süt ve Süt ÜrünleriTGK Etiket Yönetmeliği1000 gr3754
Gıdalarda 392
16Etanol AnaliziAlkollü ve Alkolsüz içeceklerAOAC 972.10 AOAC 984.14350 ml1842
17Eterde Çözünmeyen Yabancı Madde ile Kül AnaliziYemeklik Bitkisel YağlarTS 894
TS EN ISO 663
50 gr.1212
18Formol Sayısı AnaliziGazlı Alkolsüz İçecek, Toz MeşrubatTS EN 1133
IFU 30
100 ml.581
TKB. GMMAM. Bursa
Metod No: 70.01. Say:151, 1988.
19Fruktoz (HPLC)Bal, Pekmez, Reçel, Meyve SularıIHC-2009
TS 13359
TS EN 12630
100 gr.1891
20Glikoz (HPLC)Bal, Pekmez, Reçel, Meyve SularıIHC-2009
TS 13359
TS EN 12630
100 gr.1891
21Glikoz+Fruktoz (HPLC),
Glikoz/Fruktoz (HPLC)
Bal, Pekmez, Reçel, Meyve SularıIHC-2009
TS 13359
TS EN 12630
100 gr.1891
22Ham Protein Analizi (Kjeldahl) *Yem ve Yem Hammaddeleri*Commission Regulation (EC) No:152/2009 Annex III-C, 21.01.2017 tarih ve 29955 sayılı Resmi GazeteYem ve yem hammaddeleri en az 0,5 kg, Saf yemlik preparatlar en az 50g.111,11
23Ham Selüloz AnaliziYem ve Yem Hammaddeleri TS 324
TS 315
Yem ve yem hammaddeleri en az 0,5 kg, Saf yemlik preparatlar en az 50g., Siyah çay en az 100g.991
Siyah Çay- Selüloz İçeriği % 1'den Fazla olan GıdalarTS ISO 15598
TS 6932
24Ham Yağ Analizi*Yem ve Yem Hammaddeleri *Commission Regulation (EC) No:152/2009 Annex III-H*Yem ve yem hammaddeleri en az 0,5 kg,
Saf yemlik preparatlar
en az 50g.
72,62
25HistaminBalık ve İşlenmiş BalıkJournal of AOAC İnternational Vol.76, No:3 pp. 575-577 (HPLC)1 kg.1891
26İnvert Şeker Analizi (Titrimetrik)Şekerli ÜrünlerTS 3036
TGK 2002/26
TS 7780
TS 3792
GMMAY (Lane Eynon)
50 gr.832
27İyot Sayısı AnaliziYemeklik Bitkisel ve Hayvansal Yağlar TS EN ISO 3961 (Titrimetrik Metot)
50 ml.761

Bitkisel Yağlar (Yağ asitleri Kompozisyonu) 
AOCS Cd 1 c-85 (GC)207
28Jelatin Aranması (Kalitatif)Süt ÜrünleriAOAC Official Method, 920.106.200 gr.531
29Karbondioksit Analizi (CO2)Gazlı İçeceklerTKB. GMMAM. Bursa, Metod No:98.01.
Say:193, 1988.
Orjinal Ambalaj en az 2 adet531
30Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)SuFotometrik Metod100 ml1261
31Kokuşma Testi
(Nessler reaktifi ile)
Et ve Et ÜrünleriTS 1069
TS 10580
GMMAY 112.02-I
200 gr.351
32Kükürt Dioksit Analizi (SO2)*Tüm Gıdalar*
(Sirke hariç)
AOAC 2000 962.16
TS 485 
200 gr/200 ml105,61
Şarap (Toplam)TS 522200 ml.96
Şarap (Serbest)TS 522200 ml.96
33Metabolik Enerji Analizi (Protein+Yağ+Nişasta+Şeker)Kanatlı Yemleri21.01.2017 tarih ve 29955 sayılı Resmi GazeteYem ve yem hammaddeleri en az 0,5 kg,
Saf yemlik preparatlar
en az 50g.
391,73
34Metanol AnaliziDistile Alkollü İçkilerAOAC 972.10 AOAC 968.09350 ml1842
35Mineral Yağ AranmasıYemeklik Bitkisel
Yağlar
TS 894, TS 503950 ml.451
36Nişasta Analizi (Kalitatif)BaharatlarTS EN ISO 7540
GMMAM 138.03
50 gr.581
Yoğurt, PeynirTKB. GMMAM. Bursa, Metod No:138.03. Say:417, 1988.100 ml.
37Nişasta Analizi (Miktar Tayini)Et ve Et ÜrünleriTS 6812200 g.1322
Yem ve Yem Hammaddeleri
Gıdalar
Commission Regulation (EC) No:152/2009 Annex III-L, 21.01.2017 tarih ve 29955 sayılı Resmi Gazete,
TS 6493
TS EN ISO 10520
GMMAY
Yem ve yem hammaddeleri en az 0,5 kg, Saf yemlik preparatlar en az 50g.
38Peroksidaz Aktivitesi TayiniYoğurt ve SütTS 1330200 gr.581
Dondurulmuş Sebze Meyve ÜrünleriTS 7999
39pH AnaliziSu ve Atık SuTS EN ISO 10523100 ml.331
40Prina Yağı AranmasıBit. ve Hayvansal Yağ.TS 504250 ml.451
41Protein Analizi (Kjeldahl)Tüm Gıda MaddeleriCommission Regulation (EC) No:152/2009 Annex III-C, 21.01.2017 tarih ve 29955 sayılı
Resmi Gazete
500 gr.1011
52Renk AnaliziSuFotometrik Metod100 ml.351
43Sabunlaşma SayısıHayvansal ve Bitkisel YağlarTS 894
TS EN ISO 3657
100 gr.582
Bitkisel Yağlar (Yağ asitleri kompozisyonu)AOCS Cd 3a-94 (GC)207
44Sabunlaşmayan Madde SayısıHayvansal ve
Bitkisel Yağlar
TS 894
TS 4963
100 ml912
45Sakkaroz Analizi Tüm GıdalarIHC-2009
TS 13359
TS EN 12630 (HPLC)
100 gr.1891
Tüm GıdalarTS 1466
TS 3036
TS 3792
GMMAY (Lane Eynon) (Titrimetrik)
50 gr.892
50 gr.
250 ml.
46SU ANALİZLERİ
Alüminyum Analizi (Suda Kitle)
Amonyak Analizi (Suda Kitle)
Amonyum Analizi (Suda Kitle)
Bakır Analizi (Suda Kitle)
Bor Analizi (Suda Kitle)
Demir Analizi (Suda Kitle)
Fosfat Analizi (Suda Kitle)
Fosfor (Suda Kitle)
Kadmiyum(Suda Kitle)
Kalsiyum Analizi (Suda Kitle)
Klorür Analizi (Suda Kitle)
Kromat Analizi (Suda Kitle)
Kurşun Analizi (Suda Kitle)
Magnezyum Analizi (Suda Kitle)
Mangan Analizi (Suda Kitle)
Nikel Analizi (Suda Kitle)
Nitrat Analizi (Suda Kitle)
Nitrit Analizi (Suda Kitle)
Oksijen Analizi (Suda Kitle)
Orto Fosfat Analizi (Suda Kitle)
Potasyum Analizi (Suda Kitle)
Serbest Klor Analizi (Suda Kitle)
Sertlik (Suda kitle)
Silikat Analizi (Suda Kitle)
Siyanür Analizi (Suda Kitle)
Sodyum Analizi (Suda Kitle)
Sülfat Analizi (Suda Kitle)
Sülfid Analizi (Suda Kitle)
Toplam Fosfor (Suda Kitle)
Çinko Analizi (Suda Kitle)
Florid Analizi (Suda Kitle)
Nitrojen Analizi (Suda Kitle)
Toplam Organik Karbon (Suda Kitle)
Fenol Analizi (Suda Kitle)
Arsenik Analizi (Suda Kitle)
Su ve Atık SuFOTOMETRİK METOT100 ml.831
47Suda Çözünebilir Klorür (Tuz) AnaliziYem ve Yem Hammaddeleri 21.01.2017 tarih ve 29955 sayılı Resmi GazeteYem ve yem hammaddeleri en az 0,5 kg, Saf yemlik preparatlar en az 50g.541
48Şeker Analizi Gıda TS 146650 gr.762
TS 12001
TS 3036
TS 7780
GMMAY
(Lane Eynon)
Yem ve Yem Hammaddeleri 21/01/2017 tarih ve 29955 sayılı RG
TS 12232
(Luff-Schrool)
Yem ve yem hammaddeleri en az 0,5 kg, Saf yemlik preparatlar en az 50g.
49Titre Edilebilir Asitlik Tayini
Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler (Susuz Sitrik Asit Cinsinden)TS 1125 ISO 750100 ml.451
Süt ve Süt Ürünleri (Pastörize süt, çiğ süt
ayran, tereyağı,
krema) 
TS 1018
TS ISO 1740
50 g.
YoğurtTS 1330100 gr.
Beyaz Peynir,
Tulum Peyniri,
Dil Peyniri
TS 591100 gr.
50Toplam Uçucu Bazik Azot (TVBN)*Su Ürünleri*EC NO:2074/2005 Section II300 gr.91,32
51Toplam Asit Tayini*SirkeTS 1880 EN 1318850 ml.451
Şarap* TS 522*50 ml.49,51
52Tuz Analizi Ayran, Peynir TürleriTS EN ISO 5943200 gr.541
TKB. GMMAM. Bursa, Metod No:222.04.
Say:612, 1988.
(Mohr Yöntemi)
EkmekTS 500050 gr.
Et ÜrünleriTS 1747-1
ISO 1841-1
200 gr.
Domates SalçasıTS 146650 gr.
Bitkisel MargarinTS 281250 gr.
TereyağıTS ISO 1738100 gr.
ZeytinTS 77450 gr.
Yemeklik TuzTS 93350 gr.
BaharatlarTS 319050 gr.
53Uçar Asit Analizi*Şaraplar*IFU-2005, No:5*250 ml.49,51
Alkolsüz İçeceklerIFU-2005, No:5250 ml.451
54Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı AnaliziBaharatlarTS 2137 ISO 110850 gr.832
55Uçucu Yağ Miktarı AnaliziBaharatlar
(Kekik, Kimyon)
TS EN ISO 6571100 gr.762
56Üre AnaliziYem ve Yem Hammaddeleri Commission Regulation (EC) No:152/2009 Annex III-D, 21.01.2017 tarih ve 29955 sayılı Resmi GazeteYem ve yem hammaddeleri en az 0,5 kg, Saf yemlik preparatlar en az 50g.831
57Üreaz Aktivitesi AnaliziYem ve Yem Hammaddeleri 21/01/1992 tarih ve 21118 sayılı
Resmi Gazete
TS 4707 ISO 5506
Yem ve yem hammaddeleri en az 0,5 kg, Saf yemlik preparatlar en az 50g.661
58Yağ Analizi*Süt*TS ISO 2446*100 ml.72,61
Süt tozuIS 1224100 gr661
DondurmaTS ISO 2446100 gr661
YoğurtTS ISO 2446100 gr661
AyranTS ISO 2446100 ml.661
TereyağıGerber metodu100 gr.661
Peynir*TS ISO 3433*100 gr.72,61
Et ve Et Ürünleri TS 1744200 gr.832
Tahin/Tahin HelvasıTS 259050 gr.832
Tahıl ve
Tahıl Ürünleri
TS EN ISO 1108550 gr.662
59Yağ Asitleri KompozisyonuBitkisel ve Hayvansal YağlarTGK 2014/53
Ek-9A/9B COI/T.20
Doc No:24 2001
EC No 796/2002
100 ml.2071
Yağ Ekstrakte EdilenÜrün500 g./500 ml.2641
60Yağ Ekstraksiyonu   581
61Yağ –Gress AnaliziSu Su ve Atık Su Analizleri Prof.Dr. Füsun Şengül Prof.Dr. Ayşen Türkman2 lt.1742
*Akredite analiz
NOTLAR :
 1- Müdürlüğümüze analize gönderilen zeytinyağı numunelerinde sadece ECN42 Farkı analizi talep edilmesi durumunda, değerlendirme yapılabilmesi ve sonuç verilebilmesi için Yağ Asitleri Kompozisyonu  analizinin de yapılması gerekmekte olup, bu iki analiz ücretinin toplam bedeli tahsil edilecektir. Numune analiz talep başvuru belgelerinde Yağ Asitleri Kompozisyonu analizinin ayrıca istenmiş olması durumunda, mükerrer Yağ Asitleri Kompozisyonu  analiz ücreti talep edilmeyecektir.
 2- Kuru maddede hesaplanması ya da sonuç verilmesi talep edilen analizler için ya da ilgili mevzuat gereği sonuçlarının kuru madde üzerinden verilmesi gereken analizler için, analiz fiyatına kuru madde analiz fiyatı  da ayrıca eklenecektir. Numune analiz talep başvuru belgelerinde kuru madde analizinin ayrıca istenmiş olması durumunda, mükerrer kuru madde analiz ücreti talep edilmeyecektir.
3- Analize gönderilecek numunelerde talep edilen analizin yapılabilmesi için yağ ekstraksiyonu gerekli ise (analiz ekstrakte edilen yağda gerçekleştirilecekse) analiz ücreti ile birlikte Yağ Ekstraksiyonu ücreti  de ayrıca talep edilecektir Örneğin Ekstrakte edilen yağda peroksit sayısı analizi için; 58,00 TL peroksit sayısı analiz ücreti ile birlikte 58,00 TL yağ ekstraksiyonu ücreti olmak üzere toplam 116,00 TL analiz ücreti talep edilecektir. Gönderilecek numunelerde eksik analiz ücreti yatırılmaması için, analiz ücreti yatırılmadan önce yağ eksraksiyon işlemi gerekip gerekmediği konusunda bilgi alınması gerekmektedir.
4- Yapılacak analizde başka bir analizden elde edilecek sonuçlar/veriler kullanılacak ise söz konusu analizlere ait ücretler de ayrıca tahsil edilecektir.
5- Sakkaroz, Glikoz ve Fruktoz analizleri tek enjeksiyonda sonuç olarak verilir.
''