19.6.2014

Genel Hükümler

1. Analiz ücretlerinden KDV alınmamaktadır.

2. Kuru madde üzerinden hesaplanması gereken analizlerde ayrıca rutubet analiz ücretialınmaktadır.

3. Numunenin yağında yapılması gereken analizlerde ayrıca yağ analiz ücreti alınmaktadır

(Ör: Tahin helvasında, yağda asitlik analizi için: tahin helvasında yağ+asitlik ücreti alınır).

4. İngilizce sonuç raporu istenmesi durumunda ek ücret alınır.

5. Sonuç raporlarının faksla gönderilmesinin talep edilmesi durumunda ek ücret alınır.

6. Karşı merkez ödemeli olarak sonuç raporunun gönderilmesinin istenmesi durumunda,

konunun dilekçede belirtilmesi gerekmektedir.

7. n:5 çalışılan analizlerden listede belirtilen ücretin beş katı alınır.

8. Müşteri talebi doğrultusunda analiz sonunda kalan numunenin iadesi istenebilir. Ancak

uygunsuz sonuç çıkan numunelerin iadesi yapılmaz.

9. Özel istek numuneleri ücreti yatırılmadan analize alınmamaktadır.

10. Laboratuvarda verilecek Eğitim Hizmetleri için günlük kişi başına 50 TL ile uygulama esnasında yapılan analizlerin ücreti alınır.

11. Ücret listesinde yer almayan veya yıl içinde yapılmaya başlanan yeni analizler için ilgili Laboratuvar Müdürlüğünce analiz ücreti belirlenir.

12. Belirlenen ücretler, bir takvim yılı için geçerlidir.

''