17.6.2015

Hedef ve Politikalarımız

HEDEF

  • Ulusal ve uluslararası yeterlilik test çalışmaları vasıtasıyla analiz sonuçlarının güvenilirliği tescillenmiş, belli konularda uzmanlaşmış, akredite bir bölge laboratuvarı haline gelmek.

 

POLİTİKA
  • İlkeli çalışma anlayışı çerçevesinde analizlerin tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik içerisinde yapılmasını sağlamak,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek yeni analizleri uygulamaya sokmak,
  • Personelin eğitimini sağlayarak bilgilerin güncellenmesini temin etmek,
  • Kalite ve sistem politikaları üretmek,
  • Yeni çıkan analiz metotlarını uygulamak amacıyla, literatür takip edebilecek kadar  yabancı dil ve bilgisayar eğitimi için personeli teşvik etmek,
  • Personeli, konusunda uzmanlık eğitimi için teşvik etmek ve Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak,
  • Personelin Laboratuvar Kalite El Kitabındaki talimat ve prosedürleri uygulamada hassasiyet göstermesini sağlamak.
''