17.6.2015

Numune Kabul Kriterleri

Resmi denetim numuneleri Resmi Numune Alma Prosedürüne uygun şekilde numune etiketi ve numune alma tutanağı ile birlikte mühürlü olarak gönderilmelidir.
Numune mümküm olan en kısa sürede orijinal özelliklerini kaybetmeyecek şekilde resmi kurye, kargo veya PTT aracılığı ile gönderilmelidir.
Özel istek numuneler posta, kargo veya şahıslar tarafından teslim edilebilir.
Numunenin resmi yazısında hangi analizlerin yapılacağı açıkça belirtilmelidir.
Özel istek numuneler; numuneyi tanımlayan, istenilen analizlerin bulunduğu kurum / kuruluş / kişilere ait antetli veya Müdürlüğümüzden temin edecekleri özel istek dilekçe formatını doldurmaları yeterli olacaktır.

''