12.6.2015

YEM ANALİZ LABORATUVARI

​Yemlerde yapılacak analizlerde, hayvanların besin maddesi ihtiyaçlarının karşılanması, yeterli ve ekonomik hayvansal üretimin yapılabilmesi, hem hayvan sağlığının korunması hem de hayvansal ürünler yoluyla insan sağlığını tehdit eden maddelerin tespit edilmesi açısından oldukça önemlidir.

 

Özellikle bölgemizde Yem Sanayisinin çok gelişmiş olmasından dolayı, fabrikalardan ve yem bayilerinden gelen denetim numuneleri oldukça önemli miktarda yer tutmaktadır. Bunların yanında Özel İstek yem numuneleri de analiz için çeşitli kuruluşlardan gelmektedir.

 

Laboratuvarımızda, 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği ve Yem Yönetmeliğine uygun olarak alınan Denetim, İhracat, Resmi ve Özel İstek numunelerde istenilen analizler yapılmaktadır.

 

Laboratuvarda yapılan analizlerin güvenilirliğini test etmek için, Tübitak UME ve FAPAS gibi Yeterlilik Test çalışmalarına düzenli katılım sağlanmaktadır.

''