12.6.2015

NUMUNE KABUL ve RAPOR DÜZENLEME BİRİMİ

(Dahili No: 1420-1421)

Çorum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü‘ ne şahıs, kargo, posta aracılığı veya resmi kurye ile ulaştı​rılan numuneler, ücreti alındıktan sonra Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi (NK) tarafından kabul edilir. NK tarafından gerçekleştirilen faaliyetler şöyle sıralanabilir:


  • Numune Kabulü: Müdürlüğümüze GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi) aracılığı ile ulaştırılan denetimli gıda ve yem numunelerinin (ambalaj, miktar, evrak yönünden) kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilir ve kayıt altına alınır.
  • Numunenin Etiketlenmesi, Hazırlanması ve Dağıtılması: Analiz edilmek üzere kabul edilen numune etiketlenir, numune sevk evrakı ile birlikte ilgili laboratuvar birimlerine imza karşılığı uygun koşullarda teslim edilir.
  • Numunenin İadesi, Muhafazası ve İmhası: Numunenin kabulü aşamasında şahsın yazılı iade talebi olması durumunda analizden sonra kalan numuneler veya dağıtımı yapılan numunelerden daha sonra analiz edilmek üzere ayrılan ikincil numuneler; numunenin özelliğine göre muhafaza edilir. Muhafaza süresini dolduran ikincil numuneler veya iade talebi olmasına rağmen ilgili şahıs tarafından 15 iş günü içinde geri alınmamış numuneler imha edilir.
  • Numunelerin Analiz Edilmesi ve Raporlandırılması: İlgili laboratuvarlarda analizleri yapılan numunelere ait sonuçlar, rapor edilerek imza karşılığı NK' e teslim edilir. NK'e gelen sonuçlar birleştirilerek resmi rapor tanzim edilir, ilgili kişi ve kuruluşlara ulaştırılır. Özel İstek numunelerinde ilgili firma veya kişilerin isteğine göre analiz sonucunda değerlendirme (Türk Gıda Kodeksi - Ürün Tebliğleri, yoksa Mecburi Türk Standartları, Gıda Maddeleri Tüzüğü veya Zorunlu Türk Standardı' na göre) yapılabilir. 
''