12.6.2015

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda ISO, TSE gibi ulusal ve uluslararası kaynaklardan elde edilmiş hızlı ve güvenilir, kabul görmüş analiz metotları kullanılmaktadır.


Laboratuvarımız, besiyeri  hazırlanması, numune tartım ve homojenizasyon; inokülasyon odası; inkübasyonun yapıldığı bölüm ve kirli malzemelerin sterilize edildiği 4 bölümden oluşmaktadır.

 

Laboratuvarımızda her türlü gıda ve yem numunesinde, genel hijyen kurallarına göre üretim ve depolama koşullarına ait kontrollerle ilgili Mikroorganizma aranması ve halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıyan patojen mikroorganizmaların tespiti de yapılmaktadır.

 

Mikrobiyoloji Laboratuvarında, İstanbul Gıda Kontrol Laboratuarının koordinatörlüğünde gerçekleştirilen EQA yeterlilik testlerine ve FEPAS testlerine düzenli katılım sağlanarak, çalışmalarımızdaki analiz güvenilirliği sürekli olarak kontrol edilmektedir.

''