12.6.2015

KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI

​Kimyasal Analiz Laboratuvarında, Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Biriminden gelen bitkisel ve hayvansal kökenli gıda  maddelerinin analizleri ile atık - su analizleri yapılmaktadır. Gıda maddelerinin çok geniş bir matrikse sahip olması ve bazı analizlerin (selüloz, yağ, asitlik v.b.gibi) ürün matriksine göre değişim göstermesi nedeniyle, metodların çok sık aralıklarla günceleştirmesi gerekmektedir.

 

Laboratuvarımızdaki kimyasal analizlerde; Türk Gıda Kodeksi - Ürün Tebliğleri ve Türk Standartları esas alınmaktadır. Ayrıca ulusal veya uluslararası kabul görmüş analiz yöntemleri takip edilerek, yeni analizler Laboratuvar çalışmalarına dahil edilmektedir.

 

Ölçüm kalite düzeyinin belirlenmesi için, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından yürütülen yeterlilik testlerine düzenli katılım sağlanmaktadır.

''