12.6.2015

FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI

Gıdaların neden olduğu zararlar büyük ölçüde hijyenik olmayan gıda üretiminden kaynaklanmaktadır.

 

Fiziksel analiz amacı ile Laboratuvarımıza gelen numunelerin analizleri, Türk Gıda Kodeksi, Zorunlu Türk Standartları ve Gıda maddeleri Tüzüğü'ne göre yapılmaktadır.

 

Fiziksel Analiz Laboratuvarında gıda, gıda katkı, su ve su ürünleri numunelerinin; organoleptik (renk, tad, koku, görünüş), rutubet / kuru madde, briks, pH, kırılma indisi, yabancı madde, elek analizleri, özgül ağırlık, hububat ve bakliyatlarda bozuk tane, sularda iletkenlik, askıda katı madde, toplam çözünmüş madde v.b. gibi fiziksel analizler başarı ile yapılmaktadır.

''