Kalite Hedeflerimiz

       Müşterilerin beklentileri ve ihtiyaçları, teknolojide yaşanan değişim ve gelişimler, hizmetimizin performansı, elde edilmiş olan geri besleme bilgileri, iç ve dış kalite kontrol faaliyetleri sonuçları, her yıl yapılan yönetimin gözden geçirmesi toplantısında değerlendirilerek bir sonraki yıl için Kalite Hedefleri belirlenir. Belirlenen hedefler sorumluları ve tamamlanma süreleri ile birlikte kayıt altına alınarak hedeflerin gerçekleşme durumu değerlendirilir.KURUMUMUZUN GENEL KALİTE HEDEFLERİ

 

 • Kalite sistem gereklerinin her alanda uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

 

 • Kalite sistem dokümanlarının ilgili personel tarafından öğrenilmesini, benimsenmesini sağlamak,

 • Deney için uygun çevre ve fiziki şartları tesis etmek,

 • Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu eğitimleri almalarını sağlamak,

 • Kullanılan alet-ekipmanın nitelik ve nicelik olarak yeterliliğini sağlamak ve izlenebilirliklerini mümkün kılmak,

 • Müşteri anketleri ve şikâyetlerini değerlendirerek yasalar çerçevesinde müşteri memnuniyetini arttırmak,

 • İç ve dış kalite kontrol faaliyetlerini yeteri seviyede gerçekleştirmek,

 • Her türlü kalite kontrol faaliyeti sonuçlarını, geri besleme bilgilerini ve denetim sonuçlarını sistemin sürekli iyileştirilmesi amacı ile etkin bir şekilde kullanmak,

 • Akredite analiz sayısını arttırmak,

 • Güncel ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde yapılabilir analiz sayısını arttırmak,

 • Personelin doğru ve verimli bir şekilde tarafsızlık, gizlilik ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak çalışmasını sağlamaktır.​
''