Kalite Politikamız

- Kurumumuzda; iyi laboratuvar uygulamalarına bağlı kalınarak, mesleki ve teknik yeterliliğe sahip, sürekli ve nitelikli eğitim alan personel ile, uluslar arası İzlenebilirliği olan teknik yeterliliğe sahip cihazlar kullanılarak, Ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan analiz metotları üzerinden, gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik, dürüstlük ilkelerine sadık kalınarak, en kısa sürede doğru ve güvenilir deney hizmeti vermek,​

- Yürütülen tüm faaliyetlerde başta kalite sistemimiz olmak üzere ilgili ulusal ve uluslar arası standartlar ile yasalara uygun çalışmak,.

- Müşteri şikâyetlerini en aza indirecek, müşteri beklentilerini azami ölçüde karşılayacak şekilde sürekli iyileştirilen kalite sistemine sahip olmak,.

- Deney çalışmalarında yer alan tüm laboratuvar personeline kalite dokümantasyonunu öğreterek, politika ve prosedürler doğrultusunda çalışmalarını sağlamak,

- Kalite kontrol faaliyetleri ve iç tetkiklerle deney sonuçlarının, doğruluk ve güvenirliliğini güvence altına almak,

- TS ISO EN / IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı" na göre kurmuş olduğumuz Kalite Yönetim Sisteminin, tüm personel tarafından benimsenerek uygulanmasını ve etkinliğini kontrol ederek sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

''