Akreditasyon

Akreditasyon; analiz, muayene ve belgelendirme işlemlerini yapan kuruluşların (Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları) resmi bir otorite tarafından uluslararası kriterlere göre denetlenerek teknik ve idari yeterliliklerinin onaylanması ve belli aralıklarla denetlenmesi işlemidir

Kurumumuz, yukarıdaki tanımda yer alan bir uygunluk değerlendirme kuruluşudur. Teknik ve idari yeterlilikler bakımından uluslar arası kriter olarak TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı kullanılmaktadır. Yeterlilikleri onaylayan ve denetleyen otorite ise uluslar arası akreditasyon birliği içinde yer alan ve karşılıklı tanıma sözleşmesi yapmış akredite kuruluşu ifade etmektedir. Ülkemizde bu amaçla 1999 yılında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kurulmuştur. TÜRKAK, deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının akreditasyonu konusunda 2006 yılında Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanınma anlaşmasını imzalamış ve bu konuda yetkili hale gelmiştir.

 Tamamen gönüllülük esasına dayanan akreditasyon, günümüz ulusal ve uluslar arası rekabetçi piyasa koşullarında bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu bilinçle hareket eden kurumumuz, başta Kalite Yönetim Birimini oluşturmuş ve Kurumumuzda uygulanabilir, sürdürülebilir, uluslararası kriterleri karşılayacak düzeyde bir kalite sistemini uygulamaya koymuştur.

Akreditasyon ile ilgili hazırlıkların tamamlanması ile birlikte Temmuz 2008 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumuna başvuru yapılmış ve onay süreci sonunda 14 Temmuz 2009 tarihi itibariyle akreditasyon sertifikamız onaylanmıştır.

Kurumumuz, Bakanlığımızın talimatları, mevzuat gereği, müşteri talepleri ve bölgesel ihtiyaçları dikkate alarak her yıl akreditasyon kapsamındaki analiz sayısını arttırmaktadır. Bu nedenle analiz hizmeti alan değerli müşterilerimizin güncel akreditasyon kapsamımızı dikkate almaları gerekmektedir. Kapsama alınmasını istedikleri analizler için ise anket formu ile başvurmaları yerinde olacaktır.

Tüm müşterilerimizin kalite sistemimizi sürekli iyileştirmemiz için katkıda bulunmasını rica ediyoruz. Bu amaçla anket veya şikâyet formlarını kullanarak görüş ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Diğer iletişim kanallarını kullanarak her türlü görüş, öneri ve şikâyetlerinizi NKR personelimize iletebilirsiniz.

Akreditasyon kapsamımız için lütfen tıklayınız.


''