Biyoteknoloji (GDO) Laboratuvar Birimi

Biyoteknoloji (GDO) Laboratuvarı'mız 2012 yılında Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın mali destekleriyle birlikte kurulmuş halen aktif olarak ve kendini geliştirerek çalışmaktadır.

Laboratuvarımızda Real-Time PCR cihazı ile GDO Tarama Analizi (p35S, tNOS, pFMV) gerçekleştirilmektedir. Ayrıca; Bitki Spesifik Gen Taraması, Bitki Spesifik Soya Geni Taraması, Bitki Spesifik Pamuk Geni Taraması ve GDO içeren bazı tiplerin (5 soya, 3 pamuk) taraması akredite olarak gerçekleştirilmektedir. 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında analiz ve değerlendirme işlemleri yürütülmektedir.

Laboratuvarımızda ELISA cihazı ile Et Tür Tayini (Domuz, Sığır, Koyun, Kanatlı ve Tek Tırnaklı)  Aranması Analizleri akredite olarak gerçekleştirilmektedir. Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği kapsamında analiz ve değerlendirme işlemleri yürütülmektedir.

Birimimizde gerçekleştirilen tüm analizlerde ISO 17025 kapsamında çalışmalar yürütülmekte ve uluslararası geçerliliğe sahip olan akredite analiz sonuçları üretilmektedir. Düzenli olarak uluslararası yeterlilik testlerine katılım sağlanmaktadır. Laboratuvarımız, numunenin girişinden itibaren kontaminasyonu önlemek için ileri doğru tek yönlü olarak homojenizasyon ve tartım, izolasyon, PCR hazırlık ve PCR işlemlerin yapıldığı alanlara bölünmüştür.

 

Birim Sorumlusu
Utkucan PARLAKÇI
Personel Sayısı1 Veteriner Hekim, 1 Mühendis, 1 Biyolog''