Katkı ve Mineral Analiz Laboratuvar Birimi

  Gıda katkı maddeleri işlenmiş gıdalarda raf ömrünün uzatılması, görünüşün iyileştirilmesi, lezzetinin ve aromasının arttırılması, asitlik düzenlenmesi ve fiziksel özelliklerin değiştirilmesi gibi geniş çapta pek çok amaç için kullanılır. Bazı gıdalarda doğal olarak bulunan maddeler bazı gıdalara da eklenerek katkı maddesi görevi görmektedirler. Özel düzenlemelere uygun kullanıldığında hem doğal hem de yapay katkı maddeleri tüketicilerin büyük bir kısmı için risk teşkil etmemektedir ancak az sayıda kişi için alerjik reaksiyonlara sebep olduğu bilinmektedir.

Yalnızca toksikolojik testten geçirilen maddeler onaylanır ve kullanımları ihtiyaç durumu açısından gerekçelendirilir. Katkı maddeleri amaçları dışında kullanıldıklarında, gıdalarda oluşan kusurları önleme amaçlı kullanıldıklarında veya belirlenen limitleri aştıklarında insan sağlığı üzerinde risk teşkil ederler.

Bu nedenle işlenmiş gıdalarda bulunacak seviyelerin kontrolü, düzenleyici sınırın aşılmaması ve katkı maddelerinin etiket üzerinde doğru bir şekilde gösterimi açısından gereklidir. Birimimiz gıda ve insan güvenliği açısından katkı maddelerinin analizlerini yaparak, üreticiler üzerinde önleyici faaliyet görevini yerine getirmektedir. Bu amaçla katkı maddelerinin analizlerinde klasik yöntemlerin yanında HPLC gibi gelişmiş kromotografik metotlarda kullanılmaktadır. Birimimizde HPLC cihazları ve klasik yöntemler kullanılarak katkı analizleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca şeker türlerinin tespiti de birimimizde gerçekleştirilen analizlerden birisidir.

Makro ve eser elementler vücudun sağlıklı işleyişi açısından son derece gereklidir ve bu elementler için günlük önerilen dozlar belirlenmiştir. Bazı gıdalarsa bilinçli olarak elementlerce zenginleştirilmektedirler. Bunun yanı sıra kirlilik olarak düşük seviyelerde bulunan toksik elementler de belirlenen limitleri aştıklarında insan sağlığı üzerinde risk teşkil ederler.

Bazı gıdalarda yüksek miktarda bulunan sodyum, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi makro elementler, doğal olarak gıdalarda düşük miktarda bulunan demir, bakır, manganez, çinko veya kobalt gibi eser elementler ile besin değeri olmayan ve düşük seviyelerde bile maruz kalındığında toksik özelliğe sahip olan kurşun, kadmiyum, arsenik ve civa gibi elementlerin tayini birimimizin mineral analiz kısmı tarafından gerçekleştirilmektedir.

 Gıdalarda element analiz metotlarında gıda numunesindeki organik kısmın asidik ortamda çözünerek parçalanması ve böylelikle metallerin çözelti içerisine geçişinin sağlanması amaçlanmaktadır. Birimimizde bu işlem için 2 adet mikrodalga çözümleme sistemi kullanılmaktadır. Daha sonra hazırlanmış örnek spesifik metal veya çoklu element analizi gerekliliğine göre ICP-MS ve ICP-OES cihazlarında analize alınmaktadır.

            Birimimizde 2 Kimyager ve 2 Ziraat Mühendisi görev almaktadır. Birimimiz Mineral Analiz kısmında 21 adet elementin tayini gıdalarda, yemlerde, su ve atık sularda gerçekleştirilmekte olup, Katkı kısmında ise 15 analiz gerçekleştirilmektedir.

Birimimizde gerçekleştirilen analizlerden;

 • Tüm gıda maddelerinde Kadmiyum analizi, 
 • Tüm gıda maddelerinde Kalay analizi, 
 • Tüm gıda maddelerinde Kurşun analizi, 
 • Tüm gıda maddelerinde Civa analizi, 
 • Tüm gıda maddelerinde Arsenik analizi,
 • Yem ve yem katkı maddelerinde civa analizi,
 • Yem ve yem katkı maddelerinde arsenik analizi,
 • Yem ve yem katkı maddelerinde kurşun analizi,
 • Yem ve yem katkı maddelerinde kadmiyum analizi,
 • Gıdalarda Sorbik Asit ve Benzoik Asit Analizleri,
 • Gıdalarda Nitrit ve Nitrat Analizleri,
 • Su Ürünlerinde histamin analizlerinde validasyon çalışmaları tamamlanmış ve TÜRKAK tarafından onaylanmıştır.

''