Mikrobiyoloji Laboratuvar Birimi

Mikrobiyoloji Laboratuvarı 2 Ziraat Mühendisi, 1 Veteriner Hekim ve 1 Teknisyen ile çalışmalarını yürütmektedir.

Mikrobiyoloji laboratuvarı, besiyeri hazırlık odası, numune tartım odası, ekim odası, patojen ekim odası,  inkübasyon odası ve yıkama odası bölümlerinden oluşmaktadır.

Mikrobiyoloji laboratuvarımız ulusal ve uluslararası analiz metotlarını kullanarak 14 Temmuz 2009 tarihi itibariyle Akredite olarak hizmet vermektedir.

Laboratuvarımız her yıl düzenli olarak ulusal ve uluslararası yeterlilik testlerine katılım sağlamaktadır. 

 

Birim SorumlusuVolkan IŞIK
Personel Sayısı1 Veteriner Hekim, 2 Mühendis, 1 Teknisyen''