Fiziksel Analiz Laboratuvar Birimi


Laboratuvarımıza gelen Denetim, Özel İstek, İthalat, İhracat amaçlı gıda, yem ve su numunelerinin Türk Gıda Kodeksi ve Türk standartları kriterlerine uygunluğunun tespiti için Fiziksel Analizleri yapılmaktadır.

Analizlerimizde, Türk Gıda Kodeksi, TSE Standartları ve Uluslararası metotlar (AOAC, EPA, vs.) baz alınmakla birlikte güncellikleri sürekli takip edilmektedir.

Fiziksel Analiz Laboratuvarımıza gelen gıda, yem ve su numunelerinde genel olarak;

Organoleptik Analizler (Fiziksel özelliklerine yönelik rengi, tadı, kokusu, görünümü),

Hububat ve Bakliyatlarda; Yabancı Madde, Diğer Türden Tanelerin Analizleri,

Rutubet (Nem) / Kuru Madde Tayini,

Kül Tayini,

Elektriksel İletkenlik Tayini,

pH Tayini,

Elek Analizleri,

Yoğunluk (Özgül Ağırlık) Tayini,

Glüten Tayini,

Çözünebilir Kuru Madde(Briks) Tayini,

Kırılma İndisi Tayini,

Yabancı Madde Tayini gibi Fiziksel analizler uygulanmaktadır.

Laboratuvarımız, Suda pH Tayini, Askıda Katı Madde (AKM) Tayini, Elektriksel İletkenlik Tayini ve Yemlerde Kuru Madde Tayini ile Yemlerde Ham Kül ve Organik Madde Miktarı Tayini analizlerinde TÜRKAK akreditasyon sertifikasına sahiptir.

            Uzman teknik personelimizce, laboratuvarımızda mevzuata uygun 120'ye yakın analiz gerçekleştirilmektedir. Hızla gelişen gıda sektörüne ayak uydurabilmek, müşteri taleplerine hızlı ve doğru olarak cevap verebilmek adına temel hedefimiz; analiz çeşitliliğini ve kalitesini sürekli olarak arttırmaktır.

Birim Sorumlusu

Mehmet DİLER

Personel Sayısı

1 Mühendis, 1 Veteriner Hekim, 1 Laborant''