Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi

     Kurumumuzun müşteri ile temasta olan birimidir. Kurumumuza resmi ve özel kişi ve kurumlar tarafından gönderilen numuneler, bu birimde kabul edilir. Belge, ambalaj, miktar gibi çeşitli noktalardan kontrole tabi tutulan numuneler, analiz için uygun ise kabul edilir, aksi durumda ilgilisine iade edilir. Kabul edilen numunelerin ilgili laboratuvar birimlerine gönderimi, analiz sonrası numunelerin iade ve imha işlemleri bu birim tarafından gerçekleştirilir. Laboratuvarlarımızda analizi tamamlanan numunelerin Muayene ve Analiz Raporları bu birimimizde tanzim edilir ve müşteriye teslimi buradan gerçekleştirilir.

    Analiz listemizde olmayan analiz talepleri bu birimimiz tarafından alınır ve ilgili teknik birimlere karara bağlanmak üzere iletilir. Sonuçlar en kısa sürede bu birim tarafından müşteriye iletilir.

 

Birim SorumlusuMustafa KÖSEOĞLU
Personel Sayısı2 Mühendis, 1 Biyolog
''