Kalite Yönetim Birimi

  Kalite Yönetim Birimimiz biri sorumlu olmak üzere 3 üyeden oluşmaktadır. Birimimizin temel görevi; Laboratuvar faaliyetlerimizin kapsamına uygun olarak TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre kurulmuş olan kalite yönetim sisteminin etkin olarak çalışmasını sağlamaktır. ​

  • Bu kapsamda iç ve dış kalite kontrol faaliyetlerinin planlanması, eğitimlerin planlanması ve yürütülmesi, cihaz kalibrasyon ve doğrulamalarının takibi, metot validasyon çalışmalarının organizasyonu, yönetimin gözden geçirme toplantısı ve iç denetimlerin planlanması ve yürütülmesi, müşterilerden gelen geri besleme bilgilerinin değerlendirilmesi ve sonuca ulaştırılması, uygunsuzlukların giderilmesi için yürütülecek düzeltici faaliyetlerin düzenlenmesi, sistem dokümanlarının takibi ve revizyonu gibi konularda görev yapmaktadır.
  • Kalite sistemi içinde toplanan tüm veriler ve alınan bildirimler, kalite sisteminin sürekli iyileştirilmesinde araç olarak kullanılmaktadır.
  • Deney ve kalibrasyon laboratuarları için yeterlilik kriterlerini açıklayan ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına göre kurduğumuz kalite sistemimiz, 14 temmuz 2009 tarihinde TÜRKAK tarafından onaylanmış ve kurumumuz akredite olmuştur. Akredite analiz sayımız her yıl ihtiyaçlar ve müşteri talepleri gözetilerek kapsam genişletme çalışmaları ile arttırılmaktadır.


''