Staj

Staj eğitimini tamamlamak isteyen öğrenciler başvurularını şahsen yapmalıdır. Posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Staj Yönergesi Madde: 7)

Staj Başvurusu Sırasında İstenen Belgeler

1- Staj Başvuru Formu ( Başvuru sırasında Müdürlüğümüzde doldurulacaktır.) 

2- Bir adet Fotoğraf

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- Başvuru tarihinde alınmış herhangi bir yerde çalışmadığını gösteren belge (SGK'dan alınacaktır.)

5- Öğrenci Belgesi

Başvurusu kabul edilen öğrencilerden eğitim gördükleri kurumları vasıtası ile Staj Yönergesi Madde 7'de belirtilen belgeler ayrıca istenecektir.

GTHB STAJ YÖNERGESİ 12.11.2014

 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

2018 Yılı Staj Uygulama Takvimi

Takvim DönemiFaaliyet Konusu

18.12.2017

05.01.2018

 

2018 Yılı Stajyer Kontenjan Branş tablolarının doldurularak Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına bildirilmesi

02.01.2018

30.04.2018

 (mesai bitimine kadar)

 

Staj başvurularının alınması.

 

02.05.2018

11.05.2018

1-)Staj başvurularının ilgili birimde oluşturulan Staj Yürütme Komisyonunca değerlendirilmesi.

2-)Değerlendirme sonucunda staja kabul edilen öğrencilerin eğitim gördükleri kurumlara ilgili birimlerce bildirilmesi ve Bakanlık Staj Yönergesinde belirtilen gerekli iş ve işlemlerin yapılması.

02.07.2018

30.07.2018

2019 yılı için tahmin edilen stajyer sayısı ve bütçesinin, EK-2 tablosuna uygun şekilde işlenerek Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına bildirilmesi.

24.09.2018

08.10.2018

2018 yılı staj uygulamaları gerçekleşmeleri tablosu (EK-3) ve 2018 eğitim dönemi stajyerlerine ilişkin bilgiler tablosunun (EK-1) uygun şekilde işlenilerek Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına bildirilmesi.


 

            ''