Görevlerimiz

  Laboratuvarımızın görevi; Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında belirtilen ürünlerde; (gıda, gıda ile temas eden her türlü madde ve malzemeler, yemler, ve tohumluk kontrol hizmetleri) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince ithalat, ihracat, denetim gibi amaçlar için gönderilen numunelerin analizlerini, diğer kamu kurumlarından gönderilen numunelerde resmi istek analizlerini, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşların, şahıs veya firmaların özel istek analizlerini, araştırma geliştirme ve proje analizlerini raporlarında belirtmek kaydı ile yapmaktır.

''